Біологія

Завдання для учнів 6-11 класів

з 18.05.2020 по 22.05.2020

6 клас

Опрацювати параграфи 53-54, осмислити практичну роботу №5 (ст.247-248), виписати назви отруйних грибів своєї місцевості та ознаки, які допоможуть вам їх розпізнати.

7 клас

Тема. Організм і середовище існування. Повторити & 51 – 54. Виконати тестові завдання на с.244 по підручнику.

8 клас

Опрацювати параграф 62, виписати вікові періоди в житті людини (відповідь оформіть у вигляді таблиці).

Виконати контрольну роботу № 2 за темами: “Ендокринна та статеві системи людини”.

9 клас

Опрацювати параграф 58, виписати методи клітинної інженерії (відповідь оформіть у вигляді таблиці).

Виконати контрольну роботу №2 (тести на ст.245-247).

10 клас

Опрацювати параграфи 51-52, виписати нові терміни.

Виконати контрольну роботу №2 за темою “Репродукція та розвиток” (тести).

11 клас

Опрацювати параграф 64 , самостійна робота з таблицею.

Виконати контрольну роботу №2 за темою №9 (тести).

з 12.05.2020 по 15.05.2020

6 клас

Опрацювати параграфи 51-52, розглянути за малюнками 223-227 і виписати приклади неїстівних та їстівних грибів.

7 клас

Опрацювати & 54. Написати міні-проект: Заповідні території України.

8 клас

Опрацювати параграфи 59, скласти памятку “Профілактика захворювань ІПСШ”.

Опрацювати параграфи 60-61, поміркуйте: чим відрізняється зародковий період від плідного (відповідь оформіть у вигляді таблиці). Намалюйте схему “Розвиток однояйцевих та різнояйцевих близнят”.

9 клас

Опрацювати параграф 57, осмислити і виписати методи генної інженерії , поняття ГМО (відповідб оформіть у вигляді таблиці).

10 клас

Опрацювати параграф 50 , виписати поняття: дроблення, бластула, морула, бластоциста, гаструла, гістогенез, органогенез. Осмислити лабораторну роботу №4 на ст.189.

11 клас

Опрацювати параграфи 61-63, спмостійна робота з таблицею ст.241, виписати нові терміни.

з 04.05.2020 по 08.05.2020

6 клас

Опрацювати параграф 49, виписати біологічні поняття: мікориза, трутовики, дереворуйнуючі грибт, грунтові сапротрофи (мал.211) з прикладами грибів.

Опрацювти параграф 50, перемалювати табл.ст.227, виписати приклади смертельно отруйних та дуже отруйних грибів.

7 клас

Опрацювати & 51 -53. Виконати тестові завдання на с. 221.

8 клас

Опрацювати параграф 55, скласти схеми:залоза -гормон – функція.

Повторити параграфи 56-57, виписати нові терміни.

9 клас

Опрацювати параграфи 54-55, виписати біологічні терміни, перемалювати табл.8 ст.230.

Опрацювати параграф 56, перемалювати табл.10 ст.236.

10 клас

Опрацювати параграф 49, виписати визначення. зобразити схему гаметогенезу людини, осмислити лабораторну роботу №3: будова статевих клітин людини за мал.49.1, 49.2.

11 клас

Опрацювати параграфи 59-60, самостійна робота з таблицею ст.233, 237.

з 27.04.2020 по 30.04.2020

6 клас

Опрацювати параграф 47, перемалювати таблицю в зошити на стр. 218 (завд.2); осмислити яу живляться гриби.

Опрацювати параграф 48, перемалювати в зошити будову печериці (мал.209), осмислити: яка будова клітини грибів.

7 клас

Виконати контрольну роботу ( відповіді надіслати, як вам зручно).

8 клас

Самоконтроль знань з теми “Вища нервова діяльність”, виконати завдання на стр.244 (крім завд.5 задачі). Складіть свій режим дня в умовах карантину.

Опрацювати параграфи 53-54, описати роль гіпофіза (гормони та їх функції).

9 клас

Опрацювати параграфи 52-53, скласти біогеохімічні цикли води, оксигену, гідрогену.

Самоконтроль знань з теми “Надорганізмові біологічн ісистеми”, виконати тести на стр. 223-224.

10 клас

Опрацювати параграф 47, дати відповіді (усно) на питання на стр. 175, виписати біологічні терміни.

Опрацювати параграф 48, виписати біологічні терміни, осмислити: види злоякісних пухлин, причини онкологічних захворювань, методи діагностики та лікування онкологічних захворювань.

11 клас

Опрацювати параграф 57, виписати центри походження культурних рослин, заповнити табл. на стр.225.

Опрацювати параграф 58, заповнити таблицю на стр. 229 (використовуючи Інтернет-ресурси).

з 21.04.2020 по 24.04.2020

6 клас

Виконати контрольну роботу (відповіді надіслати зручним для вас способом: в телефонному режимі, фото у вайбер або сайт).

І рівень (по 0,5 балів)

 1. Водорості виключно водяні рослини: а) так; б) ні.
 2. Коробочка зі спорами у мохів – це статеве покоління? а)так; б) ні.
 3. У папороті у життєвому циклі переважає нестатеве покоління: а)так; б) ні.
 4. Хвоя – це голкоподібні стебла? а) так; б) ні.
 5. Молоді жіночі шишки сосни червонуватого кольору: а) так; б) ні.
 6. Горох належить до класу Дводольні: а) так; б)ні.

ІІ рівень (по 1 балу)

 1. Із яких водоростей готують пастилу та мармелад? а) зелених; б) червоних; в)бурих; г) діатомових.
 2. Викресліть зайве і поясніть чому? До спорових рослин належать: пшениця, зозулин льон,яблука, хвощ, папоротник, ялина, плаун.
 3. Мохоподібні мають таку будову: а) корінь, стебло, листки; б) ризоїди, пластинчаста або листкостеблова будова.

ІІІ рівень (по 1 балу)

 1. Підберіть пару – рослина та екологічна група,до якої вона належить: 1. Саксаул. 2. Мох. 3. Кактус. 4. Глечики жовті. А Дерева. Б Посухостійкі. В Вологолюбні. Г Водні. Д Кущі.
 2. Замалюйте будову (схематично) папороті і підпишіть органи.
 3. Назвіть основні ознаки класу Дводольні.

ІУ рівень ( по 3 бали)

 1. Охарактеризуйте вплив різних екологічних факторів на конкретний організм.

7 клас

Опрацювати параграф 50, виконати практичну роботу №8. “Визначення направленості поведінкових актів тварин” на стр. 209.

8 клас

Опрацювати параграфи 51-52, описати письмово 4 типи темпераментів, фази сну, види біоритмів. Виконати тести.

9 клас

Опрацювати параграфи 48-51, виписати біологічні терміни, визначення процесів, скласти один ланцюг живлення.

10 клас

Опрацювати параграфи 45-46, повторити процеси поділу клітин: мітоз і мейоз.

11 клас

Орацювати параграфи 55-56, заповнити таблицю на стр. 217, описати сучасні методи селекці.

з 13.04.2020 по 17.04.2020

6 клас

Виконати практичну роботу №3 (стр.209-210). Заповнити у зошити таблицю.

Виконати практичну роботу №4 (стр.210-211). Визначте у двох кімнатних рослин на вибір особливост ібудови підземних та надземних органів.

10 клас

Опрацювати параграф 43-44, виписати терміни, дати відповіді усно на запитання.

11 клас

Опрацювати параграф 54, виписати принципи Концепції сталого розвитку.

Виконати практичну роботу №3, використовувати ілюстрації на стр.208.

9 клас

Опрацювати параграфи 46-47, дати відповіді на запитання, виконати тести на стр. 201.

8 клас

Опрацювати параграфи 49-50, виписати визначення, виконати тести на стр.235

з 06.04.2020 по 10.04.2020

6 клас

Опрацювати параграфи 43-46, заповнити таблицю на стор. 193, схему на стор. 196. Виписати екологічні групи рослин, які виділяють за відношенням до світла, зволоженості, температури.

7 клас

Опрацювати параграф 43, виписати в зошит біологічні терміни на с.189.Більш детально дізнатися про імпринтинг на сайтах:

https:// www.youtube.com/watch?v=-2HA6_Z6YFM та

https:// www.youtube.com/watch?v=ihh1xBXwt_0

8 клас

Опрацювати тести на стор. 220; параграфи 47-48, виписати приклади безумовних та умовних рефлексів.

9 клас

Опрацювати параграф 44, виписати рушійні сили антропогенезу; виконати тести на стор. 183-185.

Опрацювати параграф 45, виписати біологічні терміни.

10 клас

Виконати тести:

Опрацювати параграф 42, виписати форми нестатевого і вегетативного розмноження.

11 клас

Опрацювати параграфи 52-53, заповнити таблицю на стор. 203, виписати біологічні терміни.

6 клас з 30.03-03.04.20 р.

Прочитати параграф 40-43, заповнити в зошитах таблиці на ст.185,189

8 клас з 30.03-03.04.20 р.

Прочитати параграф 45-46, виписати в зошити будову сенсорних систем:слуху, рівноваги, руху, дотику, температури, болю, смаку, нюху. Лабораторне дослідження: вимірювання порогу слухової чутливості. Дослідницький практикум: дослідження температурної адаптації рецепторів шкіри. Виконати тести ст.212, 220.

9 клас з 30.03-03.04.20 р.

Прочитати параграф 41-43, виписати терміни, критерії виду, основні напрямки еволюційного процесу. Написати коментар: яку гіпотезу появи життя на землі ви підтримуєте?

10 клас з 30.03.-03.04.20 р.

Практична робота №2 на ст.155

Робота над проектом на тему: “Скринінг-програми для новонароджених” (створити буклет, постер, презентацію на вибір).

11 клас з 30.03.-03.04.20 р.

Опрацювати параграфи 48-51, самостійна робота з таблицею (заповнити колонки), виписати терміни.Напишіть коментар: застосовуючи екологічні знання, поясніть, чому саджати ліс у Степу більш шкідливо, ніж корисно.

Чекаю ваших коментарів!!!

7 клас з 30.03-03.04.2020 р.

31.03 – Виконати тести с.180 в робочий зошит.

02.04 – Опрацювати параграф 42. Запис біологічного словника визначень с.185