Географія

Завдання з географії на час карантину

з 05.04 по 09.04 2021 р

6 клас

1.Читати параграф 52 “Льодовики та багаторічна мерзлота, вивчити основні поняття “льодовик” , “снігова лінія”, “морена”, “асберги”, “багаторічна мерзлота”.

2.Читата параграф 53 “Підземні води”, вивчити схему залягання грунтових вод (мал.251, ст. 208 підручника) та схему залягання міжпластових вод (мал.253, ст.209 підручника).

7 клас

1.Читати параграф 49 “Річки Євразії”. Виконати практичну роботу № 10 “Позначення на контурній карті назв географічних об”єктів материка”.

2.Читати параграф 50 “Озера, болота , льодовики, багаторічна мерзлота, підземні води”. Практична робота № 10 (продовження). Скрін контурних карт скидайте у приватні повідомлення.

8 клас

1.Читати параграф 42 “Моніторинг навколишнього середовища”.Підготувати повідомлення по дослідженню №8 “Вплив компонентів природи на здоров”я людини” або “Зміни природи своєї місцевості пів впливом діяльності людини”. Скрін повідомлень скидайте в особисті повідомлення.

2.Читати параграф 41″Природно-заповідний фонд України” . Практична робота № 10 “Позначення на контурній карті природно -заповідного фонду України”. Виконані роботи у привітні повідомлення.

9 клас

1.Читати парагра 35 . Підготувати повідомлення, використовуючи інтернет-джерела та матеріал підручника(ст.194): “Глобалізація в харчовій промисловості:харчові ТНК та їх продукція”. Виконані завдання в особисті повідомлення.

2.Контрольна робота з теми “Вторинний сектор господарства”. Завдання у вайбері. Скрін виконаних робіт скидайте в особисті повідомлення.

10 клас

1.Читати параграф 34 “Особливості економіки країн Америк. Вторинний сектор економіки.Виконати повідомлення “Панамериканське шосе – дорога через три Америки”, “Бананові республіки”: типові ознаки та сучасний розвиток”, “Туризм як чинник розвитку країн Карибського басейну”. Відповіді у приватні повідомлення.

11 клас

1.Читати параграф 26 “Політична географія та геополітика”. Скласти в зошитах таблицю “Політичні складники політичної географії”. Скрін завдання скидайте в пп.

Завдання з географії на час карантину

з 12.04 по16.04 2021 року.

12.04.21 9 клас

1.Читати параграф 36 “Третинний сектор господарства. Транспорт, його роль та види”. Зробити таблицю в зошитах “Переваги й недоліки основних видів транспорту”. Скрін таблиці скидайте в особисті повідомлення .

12.04.21 8 клас

1.Контрольна робота з теми “Ландшафти України”, “Природокористування”.Завдання скинуті у вайбер, відповіді мені у приватні повідомлення.

13.04.21 6 клас

1.Читати параграф 53 “Значення вод суходолу для природи та людини. Охорона вод Світового океану і суходолу”. Підготувати письмове повідомлення “Як люди використовують підземні води” (відповіді скидати у особисті повідомлення).

13.04.21 7 клас

1.Опрацювати параграф 51,52 “Природні зони Євразії”.Заповнити в зошитах таблицю “Природні зони” за типовим планом:№ з/п, назва зони, рослинний світ, твариний світ, грунти. Відповіді у особисті повідомлення.

13.04.21 8 клас

1.Читати параграф 43 “Кількість населення в світі та в Україні”.За матеріалом параграфа складіть схему в зошиті “Чинники, що впливают на кількість населення”.

13.04.21 10 клас

1.Виконати в зошитах практичну роботу № 5 “Складання картосхеми типології країн Америки за рівнем їхнього економічного розвитку”(завдання практичної роботи на ст.187 підручника). Виконані роботи в особисті повідомлення.

14.04.21. 7 клас

1.Читати параграф 53,54 “Природні зони Євразії. Вертикальна поясність “. Заповнити в зошитах таблицю “Природні зони” за типовим планом:№ з/п, назва зони, рослинний світ, твариний світ, грунти. Відповіді у особисті повідомлення.

14.04.21 6 клас

1.Контрольна робота з теми “Гідросфера”.Виконати тести із ст.211 підручника .Відповіді скидайте в особисті повідомлення.

15.04.21 10 клас

1.Читати §35, виконати дослідження «Форми територіальної організації новітніх видів промислового виробництва у США». 16.04.21 11 клас 1.Читати §27, в зошитах скласти таблицю «Позитивні і негативні риси політико-географічного положення України». 16.04.21 9 клас 1.Читайте § 37, завдання «працюємо в групах» на ст. 207 підручника виконати в зошитах

Добрий д
ень. Пропоную завдання для виконання у робочих зошитах з географії. Будь ласка, віднесіться добросовісно до даної роботи. Виконані роботи перевірю по закінченню карантину.Якщо виникнуть питання – пишіть у коментарях на цій сторінці, або телефонуйте за номером 098 42 44 516. Розраховую на плідну співпрацю. Будьте здорові, дотримуйтеся правил карантину

6 клас Тема ” Гідросфера”, виконати тести, використовуючи матеріал параграфів 41-53:

1.Вкажіть, як називається межа, що розділяє сусідні річкові басейни:

а)річкова долина; б)річкова система;

в)басейн річки; г)вододіл;

2.Вкажіть найповноводнішу річку світу:

а)Хуанхе; б)Амазонка; в)Конго; г)Єнісей;

3.Вкажіть, як називають величезні ділянки суходолу, з усіх сторін оточені водою:

а)острови; б) материки; в) півострови; г) частини світу;

4.Вкажіть визначення верхового болота:

а)займають за характером живлення та рослинності проміжне положення;

б)розміщуються на вододілах річок і живляться атмосферними опадами;

в)утворюються в долинах річок, на берегах озер і живляться підземними водами;

5.Вкажіть, які з перелічених заток належать до Атлантичного океану:

а) Велика Австралійська;

б) Бенгальська;

в) Мексиканська;

г) Гвінейська;

6.Розташуйте послідовно з півночі на південь моря Світового океану:

а) Охотське;

б) Аравійське;

в) Карське;

г) Чорне;

7.Вкажіть найвищий водоспапд світу:

а) Анхель;

б) Вікторія;

г) Ніагарський;

г) Ігуасу;

8.Вкажіть, як називається місце, де річка впадає в океан, море, озеро чи іншу річку:

а) річище;

б) гирло;

в) тераса;

г) витік;

9.Вкажіть, що утворює головна річка з усіма притоками:

а) вододіл;

б) річкову систему;

в) басейн річки;

г) заплаву;

10.Вкажіть, які з перелічених озер розташовані на території Афірики:

а) Тітікака;

б) Чад;

в) Байкал;

г) Вікторія;

11.Вкажіть, як називають частину океану або моря, що врізається в суходіл, але має широкий звязок з океаном:

а) протока;

б) море;

в) океан;

г) затока;

7 клас :

1.Опрацювати параграфи 46-48 “Загальні риси клімату та кліматичні пояси Євразії”.

2.Виконати завдання в зошиті, указавши основні характеристики клімату кліматичних областей помірного поясу,а саме: середні температури січня і липня, річну кількість опадів (у мм),пануючі вітри;

1) кліматична область морського клімату – ………….

2) кліматична область помірно континентального клімату – …….

3) кліматична область континентального клімату -………..

4) кліматична область мусонного клімату – …..

8 клас:

1.Опрацювати параграфи 30 – 39 “Ландшафти України ” та параграфи 40-42 “Природокористуваня”.

2. Виконати дослідження “Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людини” (матеріали проведеного дослідження записати у зошити) за таким планом:

1) Пригадайте, що таке антропогенний ландшафт і які чинники впливають на його виникнення?

2) Визначити, які антропогенні ландшафти поширені у нашій місцевості.(Це можуть бути територія населеного пункту, с/г угіддя, де ведеться видобуток корисних копалин, штучно створені водні обєкти і інше).

3) З,ясуйте, які зміни відбулися в природних компонентах одного з антропогенних ландшафтів і результатом яких видів діяльності вони стали.

4) Підготуйте повідомлення за матеріалами проведеного дослідження . У висновку запишіть чинники та наслідки зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людини.

9 клас:

1.Опрацювати параграфи 36-38 “Транспорт України та світу”.

2.Дати відповіді на питання на ст. 200, 206, 213 підручника (усно).

10 клас:

1.Опрацювати параграфи 35-38 з тем “США”, “Канада”, “Бразилія”.

2.Виконати практичну роботу в зошитах “Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади та Бразилії” у вигляді таблиці з такими колонками : перша колонка – складова машинобудування, друга колонка – США, третя колонка – Канада, четверта колонка – Бразилія, за таким планом (у першій колонці):загальне машинобудування, транспортне машинобудування, точне машинобудування.

11 клас:

1.Опрацювати параграфи 22-25 “Глобальна економіка”.

2.Дати відповіді на питання (усно) на ст.132, 143, 150, 156 підручника.

Добрий день.Бажаю всім здоровя.

1.Пропоную письмові завдання для учнів 9, 11 класів. Виконайте, будь ласка, у робочих зошитах.Також можете писати відповіді на мою електронну адресу tevmenenko888@ukr.net або залишати у коментарях на цій сторінці.

2.Завдання для всіх класів на наступний тиждень залишу тут 6 квітня та скину у вайбер на “Батьки закладу”.

9 клас

Поясніть(письмово, в робочих зошитах) чинники розміщення трьох центрів виробництва в Україні окремих транспортних засобів, використовуючи матеріал параграфів 36-38 (за зразком) :

Запоріжжя (“ЗАЗ”) -забезпечено необхідною сировиною ( у першу чергу сталь),має достатню кількість висококваліфікованих робітників, є можливості для кооперування, як із підприємствами міста, так й інших міст і навіть країн (двигуни та коробки передач виробник отримує з Мелітопольського моторного заводу, окремі комплектуючі надходять з Індії). У місті високий рівень розвитку науки, що дозволяє проводити необхідні науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи.

11 клас.

Добрий день. Бажаю всім здоров “я.

Пропоную вашій увазі завдання на 13 – 17 квітня . Завдання з 6 по 10 квітня було розміщене у вайбері по групам “Наш клас”.

Виконані письмові завдання можете скидати і у вайбер на мою сторінку.

6 клас:

1.Опрацювати параграфи 56,57.

2.Вивчити поняття у розділі “Запам”ятайте”(ст. 223 підручника).

3. Виконати в робочих зошитах завдання ( ст.226 підручника) з розділу “Попрацюйте в групі” (в таблиці описати всі чотири закономірності географічної оболонки).

7 клас:

1.Опрацювати параграфи 54,55.

2.Дати відповіді на питання (усно) на ст.209, 213 підручника.

8 клас:

1.Опрацювати параграфи 46-48.

2.Дати відповіді на питання (усно) на ст.241, 246 підручника.

9 клас:

1.Опрацювати параграфи 41,42.

2.Виконати завдання в зошитах із ст.229 підручника із розділу “Попрацюйте в групах”.

3.Дати відповіді на питання (усно), ст.234 підручника.

10 клас:

1.Опрацювати параграфи 39,40.

2.Дати відповіді на питання (усно) на ст.222,227 підручника.

11 клас:

1.Опрацювати параграф 28.

2.Дати відповіді на питання (усно) на ст.177 підручника.

3.Виконати дослідження із ст.177 підручника ( на вибір),(у зошитах).

Чекаю з нетерпінням на зустріч із вами

Добрий день. Пропоную завдання для виконання з 21.04 по 24.04.2020.

6 клас:

1.Опрацювати параграф 58.

2..В зошитах заповнити таблицю “Характеристика природних зон” з такими колонками: № п/п, назва природної зони, рослинний світ, тваринний світ, грунти.

7 клас:

1.Опрацювати параграф 56.

2.В робочих зошитах виконати тестовий контроль із ст.218 підручника.

8 клас:

1.Читати параграфи 49,50.

2.Дати відповіді на питання на ст.250, 253 підручника (усно).

9 клас:

1.Читати параграф 43.

2.В зошитах зробити повідомлення із ст.241 підручника “Працюємо самостійно”.

10 клас:

1.Опрацювати параграфи 42, 43.

2.В зошитах заповнити таблицю “Порівняльна характеристика Єгипту і ПАР” з такими колонками :№п/п, Єгипет, ПАР. За такими питаннями: 1.Загальний огляд, місце в регіоні та світі. 2.Населення .3.Особливості сучасного розвитку. 4. Третинний сектор. 5. Вторинний сектор. 6.Первинний сектор.7.Зовнішні економічні звязки.

11 клас:

1.Опрацювати параграфи 29,30.

2.Дати відповіді на питання на ст.183, 191 підручника (усно).

3.Письмово в зошитах завдання із ст.183 підручника “Працюємо самостійно”.

Добрий день. Пропоную завдання для виконання з 27.04 по 30.04.2020.

6 клас:

1.Повторити параграфи 54-58.

2.Виконати тестовий контроль у робочих зошитах із ст. 231 підручника (відповіді скидайте у приватні повідомлення).

7 клас:

1.Опрацювати параграфи 57,58.

2.Дати відповіді на питання на ст.227 підручника (усно).

8 клас:

1.Читати параграфи 50,51.

2.Дати відповіді на питання на ст. 253,257 підручника(усно).

9 клас:

1.Читати параграф 44.

2.Дати відповіді на питання на ст.246 підручника.

10 клас:

1.Повторити параграфи 42,43.

11 клас:

1.Читиати параграфи 31,32..

Добрий день. До вашої уваги пропоную завдання з 04.05 по 08.05.20р.

6 клас

1.Опрацювати параграфи 59-61.

2.Дати відповіді на питання на ст.241,247 підручника (усно).

7 клас:

1.Читати параграфи 60,61.

2.Дати відповіді на питання на сторінках 238,243 підручника.

3.Виконати практичну роботу № 12 із ст.238, 243 підручника.

8 клас :

1.Читати параграфи 52,53.

2.Дати відповіді на питання на ст.260,264 підручника.

9 клас:

1.Читати параграф 45.

2.Дати відповіді на питання на ст. 249 (усно).

10 клас:

1.Читати параграф 44.

2.Дати відповіді на питання на ст. 248 підручника.

11 клас:

1.Читати параграф 33.

2.Дати відповіді на питання на ст. 210 підручника.

3.Написати в робочі зошити повідомлення по дослідженню на ст. 210 підручника..

Добрий день.Пропоную завдання для виконання з 12.05 по 15.05.

6 клас:

1.Читати параграф 62.

2.Виконати дослідження на ст.250 підручника, по дослідженню в робочих зошитах написати повідомлення і скидати відповіді мені в особисті повідомлення.

3.Вивчити країни та їх столиці із мал.305(картосхема), ст.246 підручника.

7 клас:

1.Читати параграфи 62, 63.

2.Виконати тести у робочих зошитах із ст.254 підручника.Відповіді скидайте у особисті повідомлення.

8 клас:

1.Зробити опис природи Чернігівської області ( у робочих зошитах) за планом із ст.265 підручника (з 1 по 4 пункти).Відповіді мені скидайте у особисті повідомлення.

9 клас:

1.Читати параграфи 46-48.

2.У робочих зошитах заповнити таблицю із ст.262 підручника .Відповіді у особисті повідомлення.

10 клас:

1.Читати параграф 45.

2.Дати відповіді на питання на ст.254 підручника (усно).

11 клас:

1.Читати параграф 34.

2.Виконати дослідження із ст.214 підручника, повідомлення записуйте у робочих зошитах і скидайте мені у особисті повідомлення.