Зарубіжна література

29.03.

5 клас

Прочитати 8 розділ повісті “Аліса в Країні Див”.

Розказати від імені Аліси про гру в Королевин крокет.

Дати відповіді на запитання 1 – 6 (с.227).

7 клас

Переказувати новелу О.Генрі ” Останній листок”.

Письмово охарактеризувати Сью та Джонсі.

8 клас

  1. Опрацювати сторінки 240-242.
  2. Виконати завдання, 11-16 (с.242).

30.03.

6 клас

  1. Читати напам’ять ” Моє серце в верховині і душа моя..” Р. Бернса.
  2. Виконати завдання 1-4 (с.179).

9 клас

Дочитати роман-антиутопію “451 градус за Фаренгейтом”

31.03.

5 клас

Виписати із повісті-казки “Аліса в Країні Див” приказки, прислів’я, знайти приклади гри слів і смислів у творі.

7 клас

Написати твір-роздум ” Чи здійснилася мрія старого Бермана?” ( за новелою О. Генрі ” Останній листок”.

9 клас 01.04.2021 .

Зарубіжна література
1.Виконати завдання 1-11(с.295)-усно.
2.Схарактеризувати образ пожежника Монтега та Кларіс(письмово).

10 клас

Зарубіжна література
1.Прочитати с.197-204.
2.Зробити конспект”Три періоди творчості А.Рембо.
3.Виконати ідейно- художній аналіз поезії”Моя циганерія”-скину ти в особисті повідомлення”

11 клас

Зарубіжна література
1.Опрацювати с.138-146.
2.Зробити конспект”Пауль Целан і Україна”.
3.Записати у зошит тему, провідні мотиви,ключові метафори вірша” Фуга смерті”.
Виконане скиньте в особисті повідомлення.

05.04.

7 клас


Прочитати новелу Г.Дж.Уеллса” Чарівна крамниця”.
Скласти план.

8 клас


Прочитати с.246-250.
Зробити невеликий конспект біографії Мольєра.
Розповідати історію створення комедії
“Міщанин- шляхтич”.

6 клас 02.04.2021.

Зарубіжна література
Прочитати с.180-185
Виконати 1-8 завдання на с.185.

06.04.

9 клас


1.Дати відповіді на запитання
1-11(усно),13(письмово).
Відповідь надіслати

07.04.

7 клас


1.Дати відповіді на запитання 1-9(усно) на с.247-248.
2.Визначити і записати в зошит головні думки новели Г. Уеллса”Чарівна крамниця”.

Зарубіжна література 5 клас
1.Прочитати с.232-236.
2Дати відповіді на запитання (1-7) на с.236.
3.Виразно навчитися читати вірш “Книжки в обкладинках червоних”.

08.04

9 клас


Читати в інтернеті роман Еріка Вольфа Сігела”Історія одного кохання”.

10 клас


Зробити ідейно-художній аналіз поезії Ш. Бодлера,П.Верлена, А.Рембо(за вибором учня).План
1.Декілька слів про поета.
2.Назва вірша.
3.Настрій.
4.Історія написання.
5.Тема.
6.Ідея.
7.Зображально-виражальні засоби.
8.Які почуття і роздуми викликає у вас ця поезія?

11клас


Прочитати с.154-163.
Законспектувати біографію Гемінґвея, особливості його стилю, визначення повісті-притчі.
Прочитати ” Старий і море”.

09.04

8 клас

Зарубіжна література
Прочитати 1-2 дії комедії “Міщанин- шляхтич” Мольєра.

6 клас

Зарубіжна література
Прочитати с.188-191.
Виконати завдання на с.191.

12.04.2021р.

5 клас

Зарубіжна література
Охарактеризуйте ліричну героїню поезії
М. Цвєтаєвої”Книги в обкладинках
червоних”(сенкан,асоціативний кущ).
Прочитати с.237,дати відповіді на питання

7 клас

Зарубіжна література
Прочитати с.248-252, новелу Р.Акутагави
“Павутинка”

13.04

9 клас
Дочитати роман Е. В.Сігела”Історія одного кохання”.
Написати лист другові, у якому переконати його , що книгу Сігела”Історія одного кохання” варто прочитати.

6 клас

Зарубіжна література
Виконати контрольну роботу з теми
“Поетичне бачення світу.”Написати
твір-роздум”Моя зустріч із поезією”
(На прикладі вивчених творів)

14.04.2021р.

5 клас
Знайти в інтернеті інформацію про композиторів, літературних героїв, Діогена, які згадуються у вірші М.Цвєтаєвої” Книги в обкладинках червоних”.Про одного підготувати повідомлення.
Встановити відповідності

7 клас


Переказувати новелу “Павутинка” Р.Акутагави.
Висловити свої почуття та враження, продовживши речення” Незвичайність новели для мене в тому…”
Охарактеризувати художні образи Будди та Кандати, склавши сенкан або асоціативний кущ.

15.04

10 клас
Прочитати і законспектувати с.207-209
“Зміни в драматургії на межі 19-20ст.”

9 клас
Записати проблеми роману Е.В.Сігела”Історія одного кохання”.
Скласти тести до твору або фанфік на роман(власне продовження зі щасливим кінцем)

11 клас
Скласти сюжетний ланцюжок повісті – притчі Е.М.Гемінґвея”Старий і море”.
Створити асоціативне ґроно”Сантьяго”.
Виписати афоризми з повісті-притчі”Старий і море”.

16.04

6 клас

Опрацювати ст.194- 195, прочитати оповідання “Усмішка” Ер. Бредбері.

8 клас
Скласти анкету головного героя комедії Мольєра”Міщанин-шляхтич”
1.Ім’я-
2.Соціальний стан-
3.Сімейний стан-
4.Найбільше бажання
5.Негативні риси-
6.Позитивні риси-
7.2 цитати
8.Відгуки інших героїв-
9.Чого навчив мене пан Журден?

19.04.2021

5 клас

Зарубіжна література
Виконати контрольну роботу на с.238-239(завдання 1-10).

7 клас

Зарубіжна література
Написати твір-роздум”Чому вчить новела Рюноске Акутаґави”Павутинка”?”
(Обсяг-1,5-2сторінки.Скинути в особисті повідомлення).

8 клас

Зарубіжна література
1.Зробити конспект”Різновиди комічного”.
2.Знайти приклади цих різновидів в комедії Мольєра” Міщанин-шляхтич”.
3.Переказувати найсмішніші для вас сцени комедії.

20.04.2021

6 клас

Зарубіжна література
Переказувати оповідання Р.Бредбері
“Усмішка”.
Характеризувати образ Тома.
Написати міні- твір”Якою я бачу Землю через 100 років”.

9 клас

Опрацювати біографію М.О.Булгакова.
Законспектувати”Українські сторінки життя і творчості М. О.Булгакова”(інтернет).
Зарубіжна література.

21.04.2021р

7 клас
Прочитати с.256-258та 1 розділ роману
“Мандрівний замок Хаула”.
Скласти план до прочитаного уривку роману.

5 клас

Зарубіжна література
Прочитати с.240-242.

22.04.2021р.

9 клас

Зарубіжна література
Прочитати повість М.О.Булгакова”Собаче серце”(Інтернет).

10 клас

Зарубіжна література
Законспектувати біографію Моріса Метерлінка.
Прочитати драму-феєрію”Синій птах”.

23.04.2021р.

6 клас

Зарубіжна література
Опрацювати с.203-204.
Прочитати оповідання Роберта Шеклі
“Запах думок”.

8 клас

Зарубіжна література
Написати твір на одну із запропонованих тем:
1.Над чим мене змусили замислитись твори представників барокової поезії
Л.де Гонгори,Дж.Донна.
2.Над чим сміється Мольєр в комедії”Мі
щанин-шляхтич?
3.Моральні уроки комедії Мольєра”Міщанин-шляхтич”.

26.04.2021р.

5 клас

Зарубіжна література
Прочитати в інтернеті (чи взяти в бібліотеці) повість Роальда Дала”Чарлі і шоколадна фабрика”.

7 клас


Прочитати 2-3 розділи”Мандрівний замок Хаула”.

8клас


Опрацювати с.271-273.
Прочитати А. де Сент-Екзюпері казку-притчу”Маленький принц”.

27.04.2021р.

6 клас


Скласти план до оповідання”Запах думок” Р. Шеклі.
Створити сенкан”Думка”.

9 клас


Переглянути кінофільм”Собаче серце” за однойменною повістю М.Булгакова.
Порівняти текст твору з його екранізацією

28.04.2021р.

5 клас


Дати характеристику образу Чарлі Бакета.
Заповнити паспорт-анкету
1.Ім’я-
2.Прізвище-
3.Вік-
4.Місце проживання-
5.Батьки-
6.Рід занять-
7.Мрії-
8.Риси характеру-
9.Моє ставлення до героя-

7 клас
Переглянути аніме-фільм”Мандрівний замок Хаула’.
Дати характеристику образу Софі з однойменного твору Д.В.Джонс.

29.04.2021р.

9 клас


Дати характеристику персонажам-двійникам
(Шарикову-Швондеру).
Написати твір-роздум”Тема дисгармонії, доведеної до абсурду через втручання людини в закони розвитку суспільства”

10 клас

Зарубіжна література
Підготувати повідомлення про символіку образів у драмі-феєрії “Синій птах”.
Написати есе”У чому полягає щастя?”

11 клас


Опрацювати с.179-181(зробити конспект).
Прочитати Фрідріха Дюрренматта”Гостина старої дами”.

30.04.2021р.

6 клас

Зарубіжна література
Скласти анкету головного героя оповідання Р.Шеклі”Запах думок”
1.Ім’я героя-
2.Прізвище-
3.Вік-
4.Професія-
5.Місце проживання-
6.Де відбуваються події-
7.Екстремальна ситуація-
8.Дії героя-
9.Риси характеру-
10.Моє ставлення

8 клас
Зробити схему-подорож Маленького принца.
Виписати цитати,які можуть стати для вас афоризмами.

05.05.2021р.

7 клас
Прочитати Айзека Азімова оповідання”Фах”(Інтернет).

5 клас
Охарактеризувати героїв повісті Р. Дала
“Чарлі і шоколадна фабрика”.
Про одного з них скласти письмову характеристику.

06.05.2021р.

11 клас
Опрацювати с.182-185(зробити конспект).
Прочитати оповідання Хуліо Кортасара
“Менади”.

10 клас
Опрацювати с.222-225(законспектувати).
Прочитати роман Пауло Коельйо”Алхімік”.
Написати міні- твір”Над чим я замислився, коли прочитав роман П. Коельйо”Алхімік?”

9 клас
Прочитати роман Гарпер Лі”Убити пересмішника”.
Дібрати заголовки до 8 -ми його розділів.

07.05.2021р.

8 клас
Опрацювати с.286-287.
Прочитати повість- притчу Річарда Баха
“Чайка Джонатан Лівінгстон”.

6 клас
Прочитати с.229-235.
Дати відповіді на питання на с.235.

11.05.2021р.

6 клас
Прочитати с.229-235.
Виконати 1-7 завдання на с.235.

9 клас
Переказувати уривок із роману”Убити пересмішника” Гарпер Лі.
Дібрати уривки з твору про зіткнення із жорстокістю.