Математика

5 клас 11.05.2021

Завдання з математики : повторити$ 44,45. # 1634, #1663.

5 клас 07.05.2021

Завдання з математики. Повторити $44, #1591, #1590.

6 клас 07.05.2021

Завдання з математики.
Самостійна робота #10.

 1. Побудувати квадрат АВСД зі стороною 25 міліметрів. Записати прямі, перпендикулярні до прямої АВ.
 2. Побудувати пряму в і точку М, що не лежить на цій прямій. Через точку М проведіть пряму с, яка паралельна прямій в.

6 клас 06.05.2021

Завдання з математики. Читати $ 52, #1481, # 1483.

5 клас 06.05.2021

Завдання з математики.
Читати $44, #1587, #1588.

6 клас 05.05.2021

Завдання з математики .
Читати $51; #1465,#1468.

5 клас 05.05.2021

Завдання з математики: повторити $43, #1557, #1560.

6 клас 30.04.2021

Завдання з математики.
Поаторити $49, #1364, #1366.

5 клас 30.04.2021

Завдання з математики.
Повторити $43, #1551, #1553., #1555.

6 клас 29.04.2021

Завдання з математики. Читати $49. Розглянути розв’язок задач 1,2 цього параграфа.

1361, #1363.

5 клас 29.04.2021

Завдання з мвтематики.
Читати $43. #1549, #1550(розв’язувати за другим способом).

5 клас 28.04.2021

Завдання з математики.
Плвторити $42. #1500, #1514, #1521.

6 клас 28.04.2021

Завдання з математики. Повторити $ 48, #1337.

5 клас 27.04.2021

Завдання з математики. Повторити $ 42, #1503, #1504.

6 клас 26.04.2021

Завдання з математики: повторити $ 48, #1334, #1336(1,2,3).

5 клас 23.04.2021

Завдання з математики: читати $42, #1499, # 1502.

6 клас 23.04.2021

Завдання з математики. Повторити $48: #1330, #1331.

6 клас 22.04.2021

Завдання з математики.
Повторити $48, # 1328, # 1329.

5 клас 22.04.2021

Завдання з математики. Контрольна робота #11.
Виконати тестові завдання на сторінці243-244(1,2,3,4,5,6).

5 клас 21.04.2021

Завдання з математики. Роза’язування задач і вправ.

 1. Виконати ділення:
  а)1,5÷3=
  б)0,12÷4=
  в)1,8÷36=
  г)7,2÷24=
  д)28,9÷17=
  е )6,25÷25=
  є)32,4÷45=
  ж)20,25÷45=
 2. Поїзд пройшов 171,7км за 3,4 год. Скільки кілометрів він пройде з тією самою швидкістю за 4,3 години?

6 клас 21.04.2021

Завдання з математики: читати $48, #1325, #1335.

5 клас 20.04.2021

Завдання з математики.
Самостійна робота #11.

 1. Обчислити:
  а) (1,1+0,22)÷12=
  б) 1,56÷13=
  в) 9,6÷16=
  г) 60,5÷5,5=
  д) 7,32÷1,2=
 2. Обчислити об’єм прямокутного паралелепіпеда, виміри якого дорівнюють 2см, 3,8см і 5см.

6 клас 19.04.2021

Завдання з математики. Контрольна робота #10.

 1. Знайти значення виразу:
  -3,5х-1,5х, якщо х=-0,5.
 2. Розкрити дужки і спростити вираз:
  а) (5,3+а)-(а+6,4)=
  б) (-9,4-в)+(-в+3,7)=
  в) -(х-5,8-у)-(11,3-х)=
 3. Спростити вираз:
  а) -8а×2,5в=
  б) 23а+1,8в-32а-2,4в=
  в) -6(х-3)+2(х-5)=
 4. Розв’яхати рівняння
  10х+6=9.

6 клас 16.04.2021

Завдання з математики.

 1. Звести подібні доданки:
  а)-3х-7у-5х+3у=
  б)4,5а-4,5в+10а-10в=
  в)4m+а-2m+3а=
  г)-5в+9+4в=
  д)-3х+2у-3у+4х=
 2. Розкрити дужки: #1228.

5 клас 16.04.2021

Завдання з матеиатики: повторти $41, #1475, #1455.

6 клас 15.04.2021

Завдання з математики . Самостійна робота #9.

 1. Розкрити дужки
  а) 5+(m-n)=
  б) 7-(-а+в)=
  в) -3-( m+n)=
  г)5-(а-в+с)=
  д)(8+р)-(m-7)=
 2. Звести подібні доданки
  а) 5а-6а+2а-10а=
  б) 5а+в-7в+3а=
  в) -7а+5а-х-6х=
  г) 12х-11+4а-7х=

5 клас 15.04.2021

Завдання з математики: повторити $41, #1439,#1449.

5 клас 14.04.2021

Завдання з математики: читати $ 41, виконати #1441.

6 клас 14.04.2021

Завдання з математики: читати $ 46, #1251,#1257.

5 клас 13.04.2021

Добрий день. Завдання з математики: повторити $40, #1376(7-12), #1417.

6 клас 12.04.2021

Завдання з математики: повторити $ 42, #1137, #1138.

5 клас 09.04.2021

Завдання з математики: читати $40, #1376(1-6), #1378.

6 клас 09.04.2021

Завдання з математики: читати $ 42, # 1132, #1133.

6 клас 08.04.2021

Завдання з математики: повторити $ 47, #1299, #1306.

5 клас 08.04.2021

Контрольна робота #10.

 1. Обчислити:
  1)20,1×48=
  2)2,5×14=
  3)5,09×37=
  4)1,1×4,21=
  5)0,24×53=
  6)0,036×0,025=
  7)4,65×10=
  8)0,005×100=
  9)35,72×0,001=
  10)2,3×0,1=
  11)3,7×0,01=
 2. Знайти значення виразу, використовуючи де можно зручний спосіб:
  а)(0,2×12)×50=
  б)7,42×3,4+7,42×6,6=
  в)74,1×5,16 -64,1×5,16=
 3. На скільки добуток 8,24×10,5 більший за суму 8,24+10,5.
 4. У трьох ящиках 58,5кг яблук. У першому ящику 18,5 кг, у другому в 1,2 рази більше, ніж у першому. Скільки кілограмів яблук у третьому ящику?(відповіді присилати сьогодні в особисті повідомлення обов’язково).

6 клас 07.04.2021

Добрий день. Завдання з математики: повторити $47, #1293, #1294.

5клас 07.04 2021

Завдання з математики. Тема: розв’язування задач і вправ.

 1. Обчислити:
  а)439×72=
  б)43,9×7,2=
  в)43,9×0,72=
  г)4,39×7,2=
  д)0,439×0,72=
  г)0,439×7,2=
 2. Спостити вираз і знайти його значення:
  3,58а+0,02а+46, якщо а=1,5.
 3. Задача. Купили 2,3кг огірків по 8,5грн за кілограм і 1,8кг помідорів по 10,6грн за кілограм. За які овочі заплатили більше і на скільки?

5 клас 06.04.2021.

Завдання з математики. Самостійна робота # 10.

 1. Обчислити:
  а)20,1×48=
  б)2,5×14=
  в)5,09×37=
  г)4,08×100=
  д)40,8×0,1=
 2. Знайти значення виразу:
  7,124×х, якщо х=1000.

6 клас 05.04.2021

Завдання з математики: повтлрити $ 47; #1298, # 1300(1,2).

6 клас 02.04.2021.

Завдання з математики: повторити $47, #1290, #1292.

5 клас 02.04.2021.

Заадання з математики: читати $39,# 1355(письмово), #1356(4,5,6).

6 клас 01.04.2021.

Читати $47, #1286,1289.

5 клас 01.04.2021.

Читати $39,#1354,1356(1,2,3).

2021 рік