Хімія / Основи здоров’я

06.05.21. 10 клас.Хімія:&26,опрацювати. Підготуватись до контрольної роботи с.154-156.

05.05.21. 5клас.Природознавство:&47, опрацювати.Практична робота,с.210(виконати письмово в зошитах).

05.05.21.7 клас. Хімія:повт.&25-29,підготуватися до контрольної роботи.

05.05.21. 11клас.Хімія:&40,опрацювати; впр.569,570(усно).

29.04.21. 10 клас.Хімія:&25,опрацювати. Застосовуємо,с.150 впр.1,2(письмово),569,570(усно).

29.04.21.9 клас.Основи здоров’я:&28,опрацювати. Моделюйте–набувайте життєвих навичок: с.140(усно).

29.04.21.9клас.Хімія:&41,42, опрацювати.Знати відповіді на запитання після параграфів(усно).

29.04.21.8 клас.Основи здоров’я:&22,опрацювати. Ситуаційні завдання 1,2 с.106 (усно).

29.04.21.8клас.Хімія:Практична робота N2 с.239 ,розв’язати задачі 1-4(виконати на аркушах паперу і передати в школу)Обов’язково!

28.04.21.8 клас.Хімія:Контрольна робота.Тести,с.163-164(1–13 питання)(Г.А.Лашевська).

28.04.21. 11 клас.Хімія:&39,опрацювати. Запитання 558-560(усно).

28.04.21.
5 клас.Природознавство:&46, опрацювати.Завдання:Як подолати екологічні проблеми?(дати відповідь письмово в зошитах).

27.04.21. 9 клас.Хімія:&40,опрацювати. Запитання 486-489(усно).

27.04.21.7 клас.Основи здоров’я:&29,опрацювати. Завдання 6,с.113 (письмово).

27.04.21.6 клас.Основи здоров’я:&27,опрацювати. Завдання 1-8 с.128(усно).

27.04.21.5 клас.Основи здоров’я: &27, опрацювати.Запитання с.144(усно).

26.04.21. 8 клас &43,опрацювати,завдання для засвоєння матеріалу 1 с.238(письмово).

26.04.21. 11 клас.Хімія:&38″Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук”,розібрати схему на с.203,впр.548(в,г)(письмово) с.205.

26.04.21. 5 клас.Природознавство:& 45, опрацювати,завдання 1-5(усно)с.201.

22.04.21.8 клас.Основи здоров’я: &21 читати,завдання 1-7 с.101(усно).

22.04.21.10 клас. Хімія: &24, опрацювати, виписати рівняння з поясненнями.Впр.1,2 с.143(застосовуємо)(письмово).

22.04.21.8 клас.Хімія:повторити &41, практична робота N1 с.227-229,виконати завдання,с.228-229 на подвійних аркушах паперу,записати тему,мету,висновок.Роботи передати в школу обов’язково!

22.04.21.9 клас.Хімія:&39 читати,завдання 485 с.230(письмово).

22.04.21.9клас.Основи здоров’я: &27 читати.Ситуаційні завдання,с.135(усно).

21.04.21.7 клас.Хімія:&29,впр.7-11 с.161(усно)(Г.А.Лашевська); &25,впр.1-7 с.168(усно)(О.В.Григорович).

21.04.21.5клас.Природознавство: Контрольна робота N2, тести с.194-195(виконати на подвійних аркушах паперу, результати скинути в особисті повідомлення,а роботи зберігати і при можливості передати в школу).

21.04.21.11клас.Хімія: &38 “Солі”,с.202-209,впр.548(г).

20.04.21.10 клас.Хімія:&23 “Анілін” с.135-137,опрацювати, рівняння з поясненнями виписати в зошити.Завдання 3,4с.138 (письмово).

20.04.21.7 клас.Основи здоров’я:&28,опрацювати.Завдання 7,9 с.110( письмово в зошитах).Відповіді надіслати в особисті повідомлення.

20.04.21.5 клас.Основи здоров’я: & 26, “Сам удома”, опрацювати.Скласти пам’ятку:”Правила безпеки під час користування Інтернетом”(письмово в зошитах).

20.04.21. 6 клас.Основи здоров’я:&25,26, опрацювати.Завдання 4 с.117, 5 с.121( дати письмово відповіді в зошитах).

19.04.21.7клас.Хімія:&43:Взаємо- дія води з оксидами.Опрацювати, зробити конспект,записати лабораторний дослід N 5 с.163 (використавши таблицю 7,с.162) (О.В.Григорович). &28:Взаємодія води з оксидами.Індикатори.Опрацюва- ти,зробити конспект, записати лабораторний дослід N 5,c.155, заповнити таблицю,с.155,використовуючи таблицю 11.1 с.154.

19.04.21.8 клас.Хімія:&43, вивчити,виконати лабораторний дослід N9 (розв’язати завдання1,2 с.238 письмово в зошитах,записати тему уроку і тему досліду).

19.04.21.5 клас.Природознавство: &44,вивчити,завдання 3с.193(письмово).

19.04.21.11 клас.Хімія:&38″Основи”, с.200-202,виписати рівняння з поясненнями,впр.541(є-к)(письмово).

15.04.21.10 клас.Хімія:&23, с.132-135(до аніліну), записати тему,зробити конспект.впр.4 с.137(письмово).

15.04.21.9 клас.Основи здоров’я: контрольна робота N2–питання 1,2,3 с.124; 1,4,6 с.129;1,2,4 с.114(виконати на подвійних аркушах, роботи підписати і передати в школу).Обов’язково!

15.04.21.8 клас.Основи здоров’я: контрольна робота N2: питання 1,2 с.92, 1,6 с.96, 1,2,3 с.84(виконати на подвійних аркушах, роботи підписати і передати в школу.Обов’язково!

15.04.21. 8 клас.Хімія:&42,с.229-230,повторити,завдання 5 с.231(письмово).

14.04.21. 11клас.Хімія:&38 с.198-200:”Оксиди”;впр.541(а–е)(письмово).

14.04.21.5 клас.Природознавство: &43,вивчити, завдання 5 с.188(письмово).

14.04.21.7клас.Хімія: &27(Г.А.Лашевська),лабораторний дослід N 4 с.150(б). & 23, лабораторний дослід с.157(О.В.Григорович),завдання1. Виконати в зошитах,записати тему,мету, розв’язок і висновок.Обов’язково!

13.04.21. 9клас.Хімія: & 38,с.218: Поняття про амінокислоти.Впр.468,469(письмово).

13.04.21. 7 клас.Основи здоров’я: & 27, вивчити.Дати відповіді на запитання після параграфа (усно).

13.04.21. 5клас.Основи здоров’я: &25,вивчити.Тему записати в зошити.Практична робота,с.134, завдання 4(письмово).

13.04.21.6 клас.Основи здоров’я: & 23,24, вивчити.Проект,с.114(оформити в робочих зошитах).

05.04.21.

Завдання з хімії–8клас:вивчити &

41.с.222-225,завд.6 с.226.

05.04.21.Завдання з хімії-11клас: вивчити &33,34,записати в зошитах теми, виписати рівняння реакцій з поясненнями. Впр.469 с.170, впр.482 с177(письмово).

05.04.21.Завдання з природознавства::&40 с.172-176.Читати,завдання 1-3 с.176(усно).

05 04.21.Завдання з хімії 7 клас:&26 с.144-147 (Лашевська),&23(Буринська).Всі задачі виписати в зошити

06.04.21. Хімія 10 клас:& 20,вивчити, виписати рівняння з поясненнями.Завд. 1 с.125(письмово).

06.04.21.Хімія — 9клас:&37, вивчити,виписати рівняння з поясненнями.Домашній експеримент, с. 215(заповнити таблицю).

06.04.21. 6 клас,основи здоров’я,& 22

вивчити.Завд. 1–5 (усно).

06.04.21.5 клас, основи здоров’я:& 24 вивчити.Завд. 1–6 с.129(усно).

06.04.21.7 клас,основи здоров’я: &26 вивчити.Завд. 1-4 с.102(усно).

07.04.21.Хімія-7 клас.Розрахункові задачі.Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині. Повторити& 26,с.144-145, впр.11, 14 с.147 (Г.А.Лашевська); & 23, с.155-156, впр. 5,6 с.159(О.В.Григорович).

07.04.21. 5 клас.Природознавство: & 41, вивчити, запитання 1-4 с.180(усно).

07.04.21.11 клас. Хімія: & 37, вивчити, виписати рівняння реакцій з поясненнями.Лабораторні досліди N 3-8, виписати в зошити. Впр. 530(а),с.196(письмово).

08.04.21. 8 клас–хімія:повт.& 40,41, впр.2,3,4 с.226(письмово).

08.04.21. 8клас–основи здоров’я: повт.& 17–20.Підготуватися до самостійної роботи.

08.04.21. 9 клас–хімія.Застосування вуглеводів, їх біологічна роль.Повт.& 36,37.Навчальні проекти: 1.Хімічний склад засобів догляду за ротовою порожниною. 2. Друге життя паперу.(на вибір).

08.04.21. 9 клас–основи здоров’я:& 26,читати.Моделюйте—набувайте життєвих навичок, с.130, питання 1–3(усно).

08.04.21.Хімія–10 клас.Контрольна робота N 2(виконати на подвійних аркушах, підписати і передати в школу). &22 с.127: завдання 1–9; 12, 14–18(обов’язково!).

12.04.21. 5 клас,природознавство: &42, вивчити,питання 3 с.184(письмово).

12.04.21.Хімія–11 клас:Практична робота N1с.197-198(виконати на подвійних аркушах).Записати тему, мету, розв’язати задачі з поясненням,зробити висновок.(Роботи передати в школу.Обов’язково!).

12.04.21.Хімія –8 клас:&42 с.229–230, вивчити,завдання 1,2,3(а) виконати письмово.