Українська мова

Завдання (05.05.21 – 07.05.21)

7 клас

05.05.21

П. 35, опрацювати с. 212, впр. 468, 470, 472, 474.

9 клас

05.05.21

П. 54, впр. 494-497.

10 клас

05.05.21

П. 79, впр. 566, 572.

11 клас

05.05.21

Виконати контрольну роботу (тестування).

5 клас

06.05.21

Виконати самостійну роботу (тестування).

7 клас

06.05.21

П. 36, опрацювати с. 220-221, впр. 487-490.

9 клас

06.05.21

П. 55, впр. 498, 500, повторити частини мови.

10 клас

06.05.21

П. 80, впр. 573-576.

5 клас

07.05.21

Повторити п. 38-44 (підготуватися до контрольної роботи).

7 клас

07.05.21

П. 36, с. 222-224, впр. 492, 495, 497, 499.

9 клас

07.05.21

П. 55, впр. 501, 503.

Завдання (26.04.21 – 30.04.21)

5 клас

26.04.21

П. 43, впр. 508, 509.

7 клас

26.04.21

Виконати самостійну роботу.

9 клас

26.04.21

Повторити лексику, впр. 480-483.

10 клас

26.04.21

П. 77, впр. 548, 549.

11 клас

26.04.21

Виконати тестування.

5 клас

26.04.21

П. 43, впр. 510, 512.

10 клас

27.04.21

Виконати тестування з теми “Дієприкметник”.

7 клас

28.04.21

Виконати контрольну роботу з теми “Прислівник”.

9 клас

28.04.21

Виконати тестування з теми “Лексикологія”.

11 клас

28.04.21

Виконати тестування IV в.

5 клас

29.04.21

П. 44, впр. 515, 516.

7 клас

29.04.21

П. 35, с. 209, опрацювати, впр. 455 (усно), 456, 457, 458.

9 клас

29.04.21

Опрацювати с. 244, 245, впр. 489.

10 клас

29.04.21

П. 78, впр. 558, 559, 560.

5 клас

30.04.21

Виконати самостійну роботу (тестування).

7 клас

30.04.21

П. 35, впр. 459, 462, 463, 465.

9 клас

30.04.21

Впр. 484, 485.

6 клас з 19.04.-23.04.2021

Українська мова повторити &52-58, завдання на с.187 1-10 (усно). Наступна буде контрольна робота за темою “Числівник”.

Українська мова & 59, виконати вправу 504.

українська мова &60, вправи 508,509.

6 клас з 12.04 – 16.04.2021

& 58, впр.495 (усно), розглянути схему”Числівник”, впр.497(розібрати 3 числівники як частину мови, за вибором).

Українська мова. Виконати тестові завдання на с.186-187.

Українська мова п.58, впр.496. Підготуватися до контрольної роботи за темою “Числівник.”

Українська мова п.58, розглянути таблицю на с.184, виконати впр.497, 498.

8 клас 20.04.2021

Українська мова
&34(с.229).
Виконати вправи 407-410.

8 клас 19.04.2021

Українська мова
&34
Виконати вправи 402-406.

6 клас

05.04. – 09.04.2021

Українська мова &56, впр.474, 475.

Українська мова &56, впр.478, 479.

Українська мова &56, впр.481,483(усно)

Українська мова &56, впр.484, розглянути розбір числівника на с.180.

Завдання (19.04.21 – 23.04.21)

5 клас

19.04.21

П. 42, впр. 497, 498.

9 клас

19.04.21

Впр. 469, 470, повторити вживання м’якого знака і апострофа.

10 клас

19.04.21

П. 75, впр. 532, 533, 534.

11 клас

19.04.21

Тестування 25-36.

5 клас

20.04.21

Виконати тестування

10 клас

20.04.21

Виконати тестування

7 клас

21.04.21

П. 34, опрацювати таблицю, с. 190, впр. 405, 406, 409, 410.

9 клас

21.04.21

Тестування, 1-24 (по 0,5 б.)

10 клас

21.04.21

Опрацювати тему 20, с. 258-259, впр. 724.

11 клас

21.04.21

Опрацювати с. 177-179, впр. 333.

5 клас

22.04.21

Вивчити правила, с. 216, впр. 498, 500, 503.

7 клас

22.04.21

П. 34, с. 190, впр. 411, 412, 413, 414.

9 клас

22.04.21

Тема: “Основні орфограми”, тестування.

10 клас

22.04.21

П. 76, впр. 538, 539, 541.

5 клас

23.04.21

Впр. 504, 505.

7 клас

23.04.21
П. 34, с. 194, опрацювати, впр. 415 (усно), 416, 418, 419.

9 клас

23.04.21

Повторити лексику, впр. 475, 476, 478.

Завдання (12.04.21 – 16.04.21)

5 клас

12.04.21

Вивчити п ЗШравила, п. 41, впр. 484, 485.

9 клас

12.04.21

Повторити розділові знаки в простому ускладненому реченні, зробити тести

10 клас

12.04.21

Контрольна робота. Тести з теми “Морфологія” (І частина)

11 клас

12.04.21

Тема уроку: “Етикетні жанри: привітання, вибачення”

Опрацювати с. 199-202, впр. 370, 374.

5 клас

13.04.21

Тема: “РМ. Лист до рідної людини з використанням звертань”

С. 210-213, впр. 492

10 клас

13.04.21

Тема: “Дієслово”

П. 70, впр. 500, 502, 503.

7 клас

14.04.21

Тема: “И та і в кінці прислівників”

П. 34, с. 195, впр. 421-423, 426.

9 клас

14.04.21

Виконати тести “Просте ускладнене речення”

10 клас

14.04.21

П. 71, 72, впр. 510, 511, 518.

11 клас

14.04.21

Опрацювати с. 174-176, впр. 328.

5 клас

15.04.21

Впр. 486, письмовий розбір речень за зразком с. 209.

7 клас

15.04.21

Виконати тестування з теми “Прислівник”.

9 клас

15.04.21

С. 238-239, дати письмові відповіді на питання 1-8, с. 239.

10 клас

15.04.21

П. 72-74, впр. 516, 521, 525.

5 клас

16.04.21

Виконати самостійну роботу з теми “Однорідні члени речення”.

7 клас

16.04.21

Виконати самостійну роботу з теми “Прислівник”

9 клас

16.04.21

Повторити звуки і букви, впр. 467, 468.

Завдання з української мови (30.03-03.04)

Завдання (29.03.21 – 02.04.21)

5 клас

29.03.21

П. 38, впр. 451, 452

30.03.21

Вивчити правила, с. 196, впр. 454, 455

7 клас

29.03.21

П. 34, впр. 405, 406, 407

31.03.21

Замінити словосполучення прислівниками

9 клас

29.03.21

П. 45, впр. 412, 415

31.03.21

Тести, с. 204-205

10 клас

29.03.21

П. 63, впр. 448, 449, 453

30.03.21

Впр. 454

31.03.21

П. 64, впр. 458, 459, 460

11 клас

29.03.21

Тести, 39-51

31.03.21

Тести, 52-55

5 клас

01.04.21

П. 38, впр. 456, 457.

7 клас

01.04.21

П. 34, С. 201-203, впр. 433-435.

9 клас

01.04.21

Впр. 293 (синтаксичний розбір речень)

10 клас

01.04.21

Впр. 462

5 клас

02.04.21

П. 39, впр. 462, 463.

7 клас

02.04.21

П. 34, впр. 437, 438, 440.

9 клас

02.04.21

Тести

8 клас 29.03.2021.

Українська мова.
Опрацювати &33.
Вивчити таблицю на с.214-215.
Виконати вправи
381-усно
382,383-письмово.

8 клас 30.03.2021.

Українська мова
Опрацювати теоретичний матеріал на с.217.
Виконати вправи
384-усно;
385,386,387-письмово.

8 клас 31.03.2021.
&33(с.219-теорія)
Впр.389,390,394.

8 клас 02.04.2021.

Українська мова
Повторити &33.
Дати відповіді на запитання с.233(усно).
Виконати вправу 395.

6 клас. 29.03.2021.

Укр.мова &54, впр.452, 453, 454.

6 клас 30.03.2021.

Українська мова &54, впр.455, 457, 458.

6 клас 02.04.2021.

Українська мова &55, впр.466, 467,469.

8 клас 05.04.
&42(Ющук)
Впр.3(с.185),впр6(с188).

Завдання (05.04.21 – 09.04.21)

5 клас

05.04.21

Правила, с. 201, впр. 464, 465, 467.

06.04.

8 клас

Українська мова
&42(Ющук)
Впр.4(с.186),впр.3,4(с.191).

7 клас

07.04.21

П. 34, опрацювати с. 203, впр. 442, 443, 444.

9 клас

07.04.21

Тести

10 клас

07.04.21

П. 68, впр. 489, 490, 493.

11 клас

07.04.21

Тести

5 клас

08.04.21

П. 40, впр. 475, 476.

7 клас

08.04.21

П. 34, с. 204-207, впр. 445-447.

9 клас

08.04.21

Контрольна робота (тести)

10 клас

08.04.21

П. 69, впр. 494, 495.

8 клас

Контрольна робота

5 клас

09.04.21

П. 41, впр. 481, 483.

7 клас

09.04.21

П. 34, с. 203-207, впр. 450 (усно), 451, 452, 453.

9 клас

09.04.21

П. 51, впр. 461.

8 клас


Виконати контрольну роботу( тести),результати скинути в особисті повідомлення.

12.04

8 клас

Опрацювати параграф 34, ст.224. Виконати вправу 396, 397(усно). Письмово вправу 4 ст.195, вправу 6, ст.196 (по Ющуку)

13.04.21

8 клас
Повторити все про публіцистичний стиль.
Опрацювати с.210-112.
Виконати вправу 378
Інтерв’ю скинути в особисті повідомлення

14.04.2021р.

8 клас
Написати твір-роздум на морально-етичну тему”Без дружби життя не повноцінне”.

16.04.

8 клас
&34,с.225.
Виконати впр.398-401.

21.04.2021р.

8клас
&46(по Ющуку)
Впр.2(с.203),впр.5(с.204),впр.9(с.207).

23.04.2021р.

8 клас

Українська мова
&47(по Ющуку)
Впр.2(с.208),3-4(с.210).

26.04.2021р.

8 клас


Виконати вправи
291,292,293-усно,
294-письмово.

27.04.2021р.

8 клас


Опрацювати &35.
Виконати вправи
413-усно,
414-416-письмово.

28.04.2021р.

8клас
Опрацювати &35(с.235-236).
Виконати вправи
418-усно,
419,420-письмово.

30.04.2021р.

8 клас
Українська мова
Опрацювати& 37.
Виконати вправи
439-усно,
440,441,444-письмово.

05.05.2021р.

8 клас

Українська мова
Опрацювати & 36.
Виконати вправи
422,423,425-усно.
424,427-письмово.

07.05.2021р.

8 клас
Опрацювати &36(с.240-241).
Виконати вправи
428,429,430.

11.05.2021р.
Опрацювати &36.
Виконати вправи 431,432,437-письмово,
433,434-усно.