Українська література

Завдання (05.05.21 – 07.05.21)

5 клас

05.05.21

Виконати тестування за оповіданням Г. Тютюнника “Дивак”.

10 клас

05.05.21

Виконати контрольну роботу.

9 клас

06.05.21

Виконати літературний диктант за романом “Чорна рада”.

10 клас

06.05.21

Опрацювати матеріал підручника, с. 287-289.

7 клас

07.05.21

  1. Дочитати повість О. Гавроша “Неймовірні пригоди Івана Сили”.
  2. Охарактеризувати образ головного героя та скласти до нього сенкан.

10 клас

07.05.21

Прочитати роман “Мотря” Б. Лепкого.

11 клас

07.05.21

Вивчити напам’ять вірш В. Стуса (на вибір).

Завдання (26.04.21 – 30.04.21)

9 клас

26.04.21

Опрацювати с. 250-253, скласти в зошити хронологічну таблицю.

7 клас

27.04.21

Опрацювати с. 216 (життєвий і творчий шлях О. Теліги), зробити ідейно-тематичний аналіз поезії “Сучасникам”, с. 216.

10 клас

27.04.21

Опрацювати матеріал, с. 284-285. Прочитати поему “Сковорода”.

11 клас

27.04.21

Виконати контрольну роботу з теми “Шістдесятники”.

5 клас

28.04.21

Виконати тестування за творчістю М. Рильського.

10 клас

28.04.21

Читати поему “Сковорода” П. Тичини, зробити “паспорт” твору.

5 клас

29.04.21

Опрацювати біографію Г. Тютюнника, с. 214-215, читати “Дивак”, с. 216-222.

9 клас

29.04.21

Прочитати роман “Чорна рада” П. Куліша, с. 254-288.

10 клас

29.04.21

Опрацювати статтю В. Стуса, с. 286, дати відповіді на питання, с. 286.

7 клас

30.04.21

Опрацювати біографію О. Гавроша, с. 221, читати повість “Неймовірні пригоди Івана Сили”.

10 клас

30.04.21

Підготуватися до контрольної роботи за творчістю В. Винниченка і П. Тичини.

11 клас

30.04.21

Опрацювати біографію В. Стуса.

6 клас з 19.04.-23.04.2021

Українська література виконати завдання на с.212-213 (усно).

Підготуватися до контрольної роботи.

6 клас з 12.04 – 16.04.2021

Українська література. Знати зміст твору, написати характеристику одного з героїв твору. Завдання передати в особисті повідомлення.

Українська література читати с.206-210. Виконати завдання на с.211 (1).

8 клас 20.04.2021

Українська література
Прочитати с.196-206.
Виконати завдання 1-10 на с.206-207.

Завдання (19.04.21 – 23.04.21)

9 клас

19.04.21

Прочитати з Інтернету п’єсу Т. Шевченка “Назар Стодоля”.

7 клас

20.04.21

Написати контрольний твір на одну з тем:

  1. “Казкові мотиви у повісті М. Павленко ” Русалонька із 7-В…”.
  2. “Війна – трагедія людської долі (за новелою Л. Пономаренко ” Гер переможений “).
  3. ” Добро не зникає безслідно (за новелою Л. Пономаренко “Гер переможений”).

10 клас

20.04.21

Опрацювати с. 274-277, зробити “паспорт” віршів.

11 клас

20.04.21

Читати роман “Маруся Чурай”, виписати цитати до образу Марусі.

5 клас

21.04.21

  1. Опрацювати с. 209.
  2. Читати виразно вірш “Дощ”, с. 210.

10 клас

21.04.21

Опрацювати с. 278-279, зробити “паспорт” віршів, напам’ять “Ви знаєте, як липа шелестить”.

5 клас

22.04.21

  1. Читати виразно вірш “Осінь-маляр із палітрою пишною…”.
  2. Вивчити напам’ять 1 вірш С. Рильського (на вибір).

9 клас

22.04.21

Виконати контрольну роботу за творчістю Т. Шевченка (тестування).

10 клас

22.04.21

РМ. Написати асоціативний етюд, викликаний певним художнім образом.

7 клас

23.04.21
Опрацювати біографію Олега Ольжича, с. 213, зробити ідейно-художній аналіз поезії “Захочеш – і будеш”.

10 клас

23.04.21

Опрацювати с. 280-282, “паспорт” вірша.

11 клас

23.04.21

Виконати літературний диктант за творчістю Ліни Костенко.

6 клас

05.04.- 09.04.2021

Українська література читати с.194-199.

Українська література читати с.201-205.

Завдання (12.04.21 – 16.04.21)

9 клас

12.04.21

Тема уроку: “Біблія у житті Т. Шевченка”

Опрацювати матеріал, с. 243-248, з. 4 (с. 248) записати у зошити

7 клас

13.04.21

Прочитати “Гер переможений” Л. Пономаренко, с. 204-206. Дати відповіді на питання

10 клас

13.04.21

Літературний диктант

11 клас

13.04.21

С. 229-230, зробити “паспорт” віршів. Вивчити напам’ять вірш “Страшні слова…”.

5 клас

14.04.21

Написати твір-мініатюру “Моє ставлення до головного героя твору” (За оповідання Є. Гуцала “Лось”).

10 клас

14.04.21

Написати твір-характеристику персонажа новели “Момент”.

5 клас

15.04.21

Виконати контрольну роботу з теми “Рідна Україна. Світ природи”

9 клас

15.04.21

Опрацювати матеріал, с. 249.

10 клас

15.04.21

Опрацювати матеріал, с. 263-268.

7 клас

16.04.21

Виконати літературний диктант за оповіданням Л. Пономаренко “Гер переможений”.

10 клас

16.04.21

Опрацювати матеріал, с. 268-274.

11 клас

16.04.21

Прочитати “Маруся Чурай” Л. Костенко.

Завдання (29.03.21 – 02.04.21)

5 клас

31.03.21

Читати виразно вірші П. Тичини, с. 196-197. Вивчити напам’ять 1 вірш (на вибір)

7 клас

39.03.21

Читати повість М. Павленко “Русалонька із 7-В…”, с. 179-201.

10 клас

30.03.21

Дати письмові відповіді на питання, с. 245

31.03.21

Прочитати “Бояриня” Лесі Українки

11 клас

30.03.21

Опрацювати матеріал підручника, с. 215-218, напам’ять вірш на вибір

5 клас

01.04.21

Читати виразно поезії Т. Шевченка і П. Тичини

9 клас

01.04.21

Письмовий твір-характеристика персонажа поем “Катерина” і “Наймичка”.

10 клас

01.04.21

Тести за творчістю Лесі Українки

8 клас 30.03 .2021.

Українська література.
Дочитати повість”Шпага Славка Беркути”.
Виконати завдання 1-10(с.175-176).

8 клас 02.04.2021.
Українська література
Написати невелику творчу роботу” Які думки й почуття викликав у мене учнівський товариський суд?”( За повістю Н. Бічуї ” Шпага Славка Беркути”).

6 клас 29.03.2021

Укр.літ. с.176-185.

6 клас 02.04.2021.

Українська література читати с.185-193

10 клас

02.04.21

Контрольний твір за творчістю Лесі Українки

11 клас

02.04.21

С. 219-225, прочитати новелу Г. Тютюнника “Три зозулі з поклоном”

Завдання (05.04.21 – 09.04.21)

9 клас

05.04.21

Опрацювати с. 228-232.

7 клас

06.04.21

Скласти анкету головного героя твору М. Павленко “Русалонька із 7-В…”

10 клас

06.04.21

С. 246-251.

11 клас

06.04.21

Літературний диктант

06.04.

8 клас

Українська література
Виконати контрольну роботу з теми
“Творчість М. Коцюбинського, О.Довженка, Н.Бічуї”.

5 клас

07.04.21

Читати оповідання “Лось” Є. Гуцала, с. 200-207.

10 клас

07.04.21

Законспектувати життя і творчість О. Олеся, виконати ідейно-художній аналіз вірша “Чари ночі”

5 клас

08.04.21

Охарактеризувати образи хлопчиків з оповідання Є. Гуцала “Лось”

9 клас

08.04.21

С. 239-242

10 клас

08.04.21

С. 252-257, прочитати новелу “Момент”

7 клас

09.04.21

Літературний диктант

10 клас

09.04.21

“Момент” В. Винниченка (“паспорт” твору)

11 клас

09.04.21

С. 226-228, законспектувати біографію Л. Костенко

8 клас


Прочитати с.177-185.
Виконати завдання 1-3(усно).
Виписати із оповідання 7-10 фраз, які навчають бути особистостями.

13.04

8 клас
Написати міні- твір”Чи легко зберегти власну індивідуальність у сучасному жорстокому світі”( за оповіданням В.Дрозда”Білий кінь Шептало”).

16.04

8 клас
Прочитати с.187-194.
Виконати завдання 1-12(с.195).

23.04.2021р.

8клас

Українська література
1.Виписати афоризми з повісті-казки”Місце для дракона” Ю.Винничука.
2.Дати характеристику дракону(план, сенкан, асоціативне ґроно).
3.Продовжити речення”Дракону не знайшлося місця серед людей, бо…”

27.04.2021р.

8 клас


Прочитати с.208-219.
Виконати завдання 1-12(с.229)-усно.
Виписати у зошит портретні характеристики Вітьки Горобця,Котигорошка, Галі Козачок.

30.04.2021р.

8 клас
Прочитати с221-234.
Виконати завдання (1-12) на с.234-235 усно.
Виписати фразеологізми.

07.05 .2021р.

8 клас
Підготувати характеристики образів повісті В. Чемериса”Вітька +Галя, або Повість про перше кохання”(одну письмово).

11.05.2021р.

8 клас
Прочитати с.235-249.
Виконати завдання 1-12 на с.250.