3 клас

Завдання на період з 12.05.2020 по 15.05.2020

12.05.2020

Математика

Письмове додавання і віднімання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд. Периметр прямокутника. №44, 45,48.

Українська мова

Повторення вивченого матеріалу з теми “Дієслово”. Вправа 448.

Природознавство

Закріплення знань за темами. Контрольна робота. Повторити с.157-166.

Літературне читання

Дотепний сміх. Читання оповідання “Витівники”, с.166-168.

13.05.2020

Математика

Множення і ділення трицифрових чисел. Закони та властивості множенняй ділення. Розв’язування задач. №51-54.

Українська мова

Узагальнення знань і вмінь вивченого матеріалу. Вправа 451,454.

Я у світі

Повторити вивчені теми.

14.05.2020

Природознавство

Запитання до природи с.167-172.

Основи здоров’я

Вчимося та відпочиваємо. Профілактика емоційного перенапруження. Способи релаксації. Опрацювання матеріалу підручника.

Літературне читання

Сторінки казкових фантазій. Читати і переказувати повість “Малий і Карлсон, що живе на даху” с.168-170.

15.05.2020

Математика

Вивчені випадки усного позатабличного множення і ділення. Розв’язування задач вивчених типів. №60,66.

Українська мова

Контрольна робота: Списування тексту “Рослини на весні”.

Літературне читання

Сторінки казкових фантазій. Читати і переказувати повість “Малий і Карлсон, що живе на даху”, с.171-172.

04.05.2020

Математика

Повторення  нумерації трицифрових чисел. Порівняння іменованих чисел. Розв’язування, задач № 4,5,7.

Українська мова

Закріплення знань про часові форми дієслова. Вправа 438, повторити правило.

Літературне читання

Урок позакласного читання на тему «Рідна мати моя» читати твори про матір.

05.05.2020

Природознавство

Органи чуття. Гігієна органів чуття. Читати ст.159-162.

Математика

Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Розв’язування,задач №13,14,17.

Українська мова

Написання не з дієсловами. Вправа 442,443, вивчити правило.

Літературне читання

Світ гумористичних творів. “Отакий у мене ніс”. Читати ст. 162-164.

06.05.2020

Я у світі

Необхідність взаємодопомоги ,співпраці,охорони природи спільними зусиллями. Опрацювати матеріал підручника.

Математика

Додавання і віднімання іменованих чисел. Рівняння. Розв’язування задач. № 22,23,24,25.

Українська мова

Розбір дієслова як частини мови. Вправа 444,445.

07.05.2020

Природознавство

Здоровий спосіб життя. Читати ст.163-166.

Літературне читання

Скринька сміху «Отакий у мене ніс». Читати ст. 164-166.

Основи здоров’я

Закріплення знань вивчених тем. Повторити вивчений матеріал.

08.05.2020

Математика

Додавання та віднімання, вивчених видів. Розв’язування задач № 32,33,40.

Українська мова

Повторення вивченого матеріалу .Вправа 446, повторити правило.

Літературне читання

Дотепний сміх. Читати оповідання «Витівники» ст. 166-167.

27.04.2020

Математика

Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його частиною. №1023,1025,1026, повторити вивчені правила.

Українська мова

Розв’язок зв’язного мовлення. Письмово описати зовнішній вигляд дятла. Вправа 431.

Літературне читання

Повість “Гуси лебеді летять”.Читати і переказувати, с.158-159.

28.04.2020

Математика

Повторення і закріплення вивченого про частини. Розв’язування задач на 2-4 дії. №1024,1036.

Українська мова

Розрізнення дієслів, що означають завершену і незавершену дію. Вправа 435, повторити правила.

Літературне читання

Повість “Гуси лебеді летять” читати і переказувати, с.159-161.

Природознавство

Узагальнення знань за темами: “Травна, дихальна та кровоносна системи”, повторити матеріал с.149-157.

29.04.2020

Математика

Повторення і закріплення вивченого про частини. Розв’язування задач на 2-4 дії. №1031,1038.

Українська мова

Закріпити розрізнення дієслів, що означають завершену і незавершену дію. Вправа 436, повторити правила.

Я у світі

Земля – спільний дім для людей. Опрацювати матеріал підручника.

30.04.2020

Природознавство

Шкіра. Як берегти шкіру. Читати с.157-159, відповідати на запитання.

Літературне читання

Закріплення знань про вивчені твори. Відповісти на запитання “Повтои й пригадай”, с.161.

Основи здоров’я

Характер людини. Самооцінка характеру. Опрацювати матеріал підручника.

21.04.2020

Природознавство

Дихальна система. Читати с.153 – 155. Відповідати на запитання. Робота в зошитах.

Математика

Знаходження частини від числа. Одиниці вимірювання довжини, маси, часу. №996, 997, 1002.

Українська мова

Вправи на розрізнення часових форм дієслів. Вправи 424,425.

Літературне читання

Загадки природи. Читати і переказувати оповідання, с.155, 156.

22.04.2020

Математика

Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа. №1004, 1007, 1011.

Українська мова

Закріплення знань про розрізнення форм дієслів. Вправа 428, повт. правило.

Я у світі

Повторити вивчені теми.

23.04.2020

Природознавство

Кровоносна система. Читати с.155 – 157. Відповідати на запитання. Робота в зошитах.

Літературне читання

Повторити прочитані оповідння, с.139 – 156.

Основи здоров’я

Як уникнути небезпечних ситуацій на природі. Опрацювати матеріал підручника. Робота в зошитах.

24.04.2020

Математика

Знаходження числа за його частиною. Розв’язування задач. №1012, 1013, 1020. вивчити правило с.154.

Українська мова

Закріплення знань про розрізнення форм дієслів. Вправа 429,430.

Літературне читання

Читати і переказувати оповідання “Айстри”, с.156 – 157, відповідати на запитання.

13.04.2020

Математика

Поняття про дріб, чисельник і знаменник дробу. №958,959,961,962, вивч. правило с.144

Українська мова

Закріплення знань і вмінь, пов’язаних із лексико-логічними значеннями дієслів. Вправа 414,417, повт. правило.

Літературне читання

Справжня дружба. Читати і переказувати оповідання, с.150-151. Дати відповіді на запитання.

14.04.2020

Математика

Утворення і запис частин. Визначення кількості частин у цілому. Розв’язування задач на 2-4 дії. №966,971,972, повт. правило с.144.

Українська мова

Змінювання дієслів за часами. Вправа 420, вивч. правило с.167-168.

Природознавство

Травна система. Читати і переказувати с.149-150. Робота в зошитах.

Літературне читання

Урок позакласного читання на тему “Бережіть природу діти”. Читати твори про природу.

15.04.2020

Українська мова

Змінювання дієслів за часами.(повторення). Вправа 421,422, повт. правило с.167-168.

Я у світі

Ми всі різні. Я – член европейської спільноти. Опрацювати матеріал підручника.

Математика

Поняття “чисельник”, “знаменник”. Риска дробу як знак ділення. Розв’язування задач на 2-4 дії. №975,980,981, вивч. правило с.147.

16.04.2020

Природознавство

Харчування. Читати с.151-153. Робота в зошитах.

Літературне читання

Кожен повинен здолати свою дорогу. Читати і відповідати на запитання оповідання “Равлик”, с.152-153.

Основи здоров’я

Поведінка дитини в автономній ситуації на природі. Щоб не заблукати… Опрацювати матеріал підручника. Робота в зошитах.

Образотврче мистецтво

Малювати ілюстрації до українських казок.

17.04.2020

Математика

Порівняння частин. Побудова кола(круга). Розв’язування задач на 2-4 дії. №985,987,993, вивч. правило с.149.

Українська мова

Вправи на розрізнення часових форм дієслів. Вправа 423, повт. правило.

Літературне читання

Загадки природи. Читати і переказувати оповідання “Хлопчик Івасик і дідусь Тарасик” с.153-154. Відповідати на запитання.

Музика

Повторити вивчені пісні

06.04.20

Математика

Вивчені випадки ділення на двоцифриве число. Складені задачі на 3-4 дїї. №915,921,922

Українська мова

Дієслова-синоніми. Вправа 400,403.

Літературне читання

Таємниці природи. Читати і переказувати уривок з оповідання “Прелюдія весни”, ст. 142-145

07.04.20

Прородознавство

Опора тіла і рух.§47, с.144-146. Робота в зошитах.

Математика

Залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дії. Складені задачі на 2-4 дії. №927,931,932 (вивч. правило)

Українська мова

Дієслова-антоніми. Вправа 404,405,407.

Літературне читання

Лелечине щастя. Читати і переказувати оповідання “Лелеки”, с.145-147

08.04.20

Я у світі

Україна-європейська держава. Опрацювати матеріал підручника.

Математика

Знаходження значень числових виразів, що містить кілька, арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Прапорційна залежність величин. №935,939,941 (повт. правило с.138)

Українська мова

Закріплення дієслів синонімів, антонімів, с.162-163, вправи, які не виконувались.

09.04.20

Природознавство

Опрацювати §48. Формування постави, с.147-149. Робота в зошитах.

Літературне читання

Лелечине щастя. Читати і переказувати. Оповідання “Лелеки”, с. 148-149.

Основи здоров’я

Оздоровче значення відпочинку на природі. Речі та одяг для прогулянки на природу. Опрацювати матеріал у підручнику.

Образотворче мистецтво

Образи людей і тварин в ілюстрації. Намалювати ілюстрацію до казки.

10.04.20

Математика

Вивчені випадки множення і ділення. Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій. Складені задачі на 2-4 дії. №943,948,950 (повт. правила).

Українська мова

Спостереження за вживанням дієслів у прямому і переносному значені. Вправа 408,409,412 (повт. прав. с.111)

Літературне читання

Справжня дружба. Читати і переказувати оповідання “Лелеки”, с.149-150.