Звіт керівника закладу загальної середньої освіти

Підсумки роботи Погорільського ЗСО І-ІІІ ступенів

за 2019-2020 навчальний рік та

завдання на 2020-2021 навчальний рік

       Робота педагогічного колективу Погорільського ЗСО І-ІІІ ступенів у 2019/2020 навчальному році була спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту» Національної доктрини розвитку освіти, постанов уряду України, на виконання державних і регіональних освітніх програм, нормативних та інструктивних документів Міністерства освіти і науки  України, Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, розпоряджень та доручень голови Семенівської міської ради, відділу освіти, молоді та спорту  Семенівської міської ради, а також на виконання Статуту та Концепції розвитку закладу, річного плану роботи на 2019/2020 навчальний рік.

      Мета і завдання педагогічного колективу на 2019/2020 навчальний рік були обумовлені реалізацією обласної науково-методичної теми «Розвиток успішної компетентної особистості в умовах шкільного освітнього округу»  й виховної  теми «Національно-патріотичне виховання учнів через співпрацю школи і сім’ї».

       Уся діяльність педагогів була спрямована на виконання завдань щодо створення умов для реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти;

оновлення навчальних програм, інноваційного освітнього простору Нової української школи;

забезпечення якості освіти, що відповідає сучасним освітнім стандартам шляхом модернізації змісту й освітніх технологій;

створення адаптованої моделі старшої школи на основі інтеграції основних принципів класичного підходу до освіти й концептуальних ідей профільної школи;

упровадження інноваційних освітніх технологій, диференціації та індивідуалізації навчання, ефективних форм та методів навчання, врахування  психологічних та індивідуальних особливостей учнів для підвищення якості й результативності кожного уроку;

утвердження особистісно-зорієнтованої педагогічної системи;

реалізації принципів дитиноцентризму в навчально-виховному процесі;

відпрацювання ефективного механізму підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми щодо підготовки до олімпіад, конкурсів, науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України;

забезпечення якісної підготовки учнів до Всеукраїнських інтелектуальних, спортивних та творчих змагань;

розвитку профільного навчання у закладі з урахуванням матеріально-технічної, науково-методичної бази, інтересів учнів, рівня їх навчальних досягнень, професійної компетентності вчителя, системи підготовки випускників закладу до зовнішнього незалежного оцінювання;

роботи, зорієнтованої на зміцнення психічного, фізичного та соціального здоров’я дітей через ефективне використання інноваційних технологій, оптимізації взаємодії педагогів і батьків, налагодження міжвідомчої взаємодії щодо проведення профілактичної роботи з питань запобігання протиправній поведінці, алкогольній та наркотичній залежності дітей, учнів;

забезпечення виконання заходів для реалізації Концепції національно-патріотичного виховання, впровадження моніторингової процедури у навчально-виховний процес та методичну роботу з метою глибокого аналізу, порівняння, прийняття управлінських рішень щодо підвищення якості освіти, проведення роз’яснювальної роботи серед батьків та учнів з попередження дитячого травматизму;

створення інноваційного освітнього середовища шляхом покращення матеріально- технічної бази закладу, участі у освітніх проектах.

 1. Персональний внесок у підвищення рівня організації освітнього процесу.
  1. Охоплення навчанням дітей шкільного віку.

     В школі ведеться постійний облік дітей, які народжуються і проживають на території сіл: Орликівка, Тополівка, Лосівка, Стара Гутка, Погорільці. Є списки дітей від 0 до 5 років, а також списки дітей, які підлягають навчанню від 5 до 18 років, складено перспективний план по охопленню навчанням дітей до 2020 року. Роботу по складенню списків веде заступник директора з навчально-виховної роботи Євмененко Тетяна Григорівна (наказ по школі №55 від 20.05.19 р.), погоджує списки разом із секретарями сільських рад (Орликівська с/р, Погорільська с/р, Старогутківська с/р). Дана інформація постійно уточнюється і коригується. Вся інформація занесена  мною в комп’ютер, що дає змогу оперативно знайти, внести зміни і надрукувати потрібні документи.

       Всі діти, які проживають на території сіл віком від 6 до  18 років охоплені навчанням.

           Інформаційна довідка

           Рік навчання         2019-2020
Чисельність учнів на кінець навчального року            91
– на високому і достатньому рівні            26 (28,5%)
– переможці міських олімпіад та конкурсів              4
– переможці обласних конкурсів та олімпіад              0
– переможці спортивних змагань (районних, обласних)              0
– сиріт та позбавлених батьківського піклування              1
– дітей, які мають посвідчення ЧАЕС              7
– малозабезпечених              7
– багатодітних сімей              8
– кількість класів              11
Чисельність вчителів              21
– з них з вищою категорією              7
– І категорією              8
– ІІ категорією              1
– спеціалісти              5
– звання старший вчитель              7
Кількість кабінетів              5
Спортзалів              1
Майстерень              1
Гуртків та секцій              2
Комп’ютерів             10
 1. Створення умов для варіативності навчання, упровадження інноваційних педагогічних технологій в навчальний процес.У 2019-2020 н.р. варіативну складову було використано:

Початкова ланка: 

 • додаткова година на вивчення української мови – 1-2 класи по 1 год.;
 • додаткова година на вивчення української мови – 3 – 4 класи по 1 год;
 • індивідуальні та групові заняття 3-4 класи по 1 год.

Середня ланка:

5 клас –  1 год. на українську мову;  1 год. на факультативний курс “У світі літературної  казки” (заруб. літ.), 0,5 год індивідуальні заняття з української мови;

6 клас – 1 год на українську мову; 1 год. на факультативний курс з української мови “Культура мовлення. Стилістичні особливості морфології”;

7 клас – 1 год. на українську мову;  1 год. на факультативний курс з української мови “Сучасна українська літературна мова: морфологія” ;

8 клас  – 2 год. на поглиблене вивчення української мови ; 0,5 годин на історію України; 0,5 год на біологію;1 год. на факультативний курс “Учнівський твір як засіб спілкування учнів”  (зар.літ.).

9 клас – 2 год. на поглиблене вивчення української мови; 0,5 год на біологію; 1 год. на факультативний курс “Українські мотиви та образи у зарубіжній літературі”.

Старша ланка:

10 клас –  6 год. на математику;

11 клас –   2 год на українську мову; 2 год на українську літературу;1 год. на індивідуальні заняття з української мови;1 год. на індивідуальні заняття з української літератури; 1 год факультативний курс “Зарубіжні письменники та Україна”.

 1. Впровадження інноваційних педагогічних технологій в педагогічний процес – основа розвантаження учнів, підвищення якості та ефективності освітнього процесу.

               Методична робота в закладі була організована згідно з наказом по закладу від 02.09.2019  № 79 «Про організацію методичної роботи у 2019/2020 навчальному році». Методична тема над якою працює навчальний заклад: “Розвиток успішної компетентної особистості в умовах шкільного освітнього округу”.

Основні задачі методичної роботи:

1. Підвищення якості освітнього процесу.

2. Підвищення рівня професійної компетентності вчителів.

3. Підвищення ефективності  освітнього процесу.

4. Впровадження в освітній  процес педтехнологій.

5. Впровадження нових Держстандартів початкової та базової загальної середньої освіти.

В закладі створена система методичної роботи через яку реалізується педагогічна проблема та основні задачі.

У 2019/2020 навчальному році в закладі  працювало 21 педагогічних працівників, 17 –  на постійній основі, 4 – на контрактній основі. Заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами відповідно до фахової освіти.

Освітній рівень:

вища освіта – 19 (91 %)

незакінчена вища -1 (4.5 %)

середня спеціальна -1 (4.5 %).

Кваліфікаційний рівень:

спеціаліст вищої категорії – 7 (33.6 %);

спеціаліст І категорії –  9 (43.2 %);

спеціаліст ІІ категорії –  1 (4.8 %);

спеціаліст – 4 (19.2 %).

Мають звання:

старший учитель – 7 (30%).

Всі вчителі мають достатній досвід роботи з предметів, що викладають. Відповідно до графіка пройшли курсову перепідготовку. Проводиться чергова атестація за перспективним планом закладу. Вчителі проходять курсову перепідготовку та атестуються відповідно до предмету, який викладають.

У 2019-20 н.р.  році пройшли курсову перепідготовку Тимощенко Н.П.,  Євмененко Т.Г., Лисенко О.О., Приліпко В.В. Проведена значна робота по підготовці до атестації педпрацівників. У цьому навчальному році атестувалися  директор закладу Тимощенко Н.П., заступник директора з НВР Євмененко Т.Г., учитель біології Тимощенко Н.П., учитель початкових класів  Приліпко В.В., учитель біології  Кудіна Т.І. За результатами атестації: Тимощенко Наталія Петрівна – відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої   категорії» та раніше присвоєному педагогічному звання «старший учитель», Кудіна Тетяна Іванівна – відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої    категорії», Приліпко Валентина Володимирівна відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої   категорії», директор Тимощенко Наталія Петрівна відповідає займаній посаді, заступник директора з НВР Євмененко Тетяна Григорівна відповідає займаній посаді.

У закладі працювали такі методичні об’єднання:                                                               -вчителів початкових класів (керівник Коробко О. І.),                                                                                 – вчителів природничо-математичного циклу (керівник   Населевець М.М.),

    – вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін ( керівник  Лисенко О.О.),

– класних керівників ( керівник Помаз Г.В.).

        Робота всіх методичних об’єднань  була направлена на допомогу вчителям в реалізації актуальних завдань розвитку,   вдосконалення і під-вищення професійної майстерності і рівня психологічної підготовки педагогічних кадрів,  активізації творчого потенціалу, формування здатності до швидкої адаптації  учнів в умовах, що постійно змінюються.

         Вчителі початкових класів працювали над проблемою:

«Розвиток мови, пам’яті, мислення учнів для забезпечення наступності в   середній та старшій ланці закладу». 

        Були проведені відкриті уроки для вчителів та батьків  у 1 класі – з    української мови  «Закріплення знань і вмінь, пов’язаних із вивченими буквами»  (Коробко О.І.),  у 3 класі – з природознавства «Охорона рослинного і тваринного світу» ( Приліпко В.В.).

Обговорені такі питання:                                                                                        

– «Розвивальні ігри та вправи у навчально-виховному процесі» (Степанченко С.І.);

– «Особливості та роль екскурсій у пізнанні навколишнього світу» (Євмененко І.М.).

 – «Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках української мови» (Коробко О.І.);

       Вчителі природничо-математичного циклу працювали над             проблемою: «Активізація розумової діяльності учнів шляхом                 впровадження інтерактивних методів навчання».

          Були проведені відкриті уроки: з біології    у 7 класі «Птахи. Визначальні ознаки будови, біологічні особливості, середовище існування» (Кудіна Т.І.),   з  математики   у 6 класі  «Ділення раціональних чисел» (Населевець м.М.). 

Обговорені такі питання:

 – «Наскрізні лінії компетентності» (Населевець М.М.);

 -«Розвиток творчих здібностей учнів на кроках біології та у позаурочний час»  (Кудіна Т.І.).

Вчителі   МО    суспільно-гуманітарних   дисциплін   працювали   над

проблемою: «Виховання національної свідомості на уроках суспільно- гуманітарних дисциплін». На засіданнях методичного об’єднання  розглянуті такі питання:                                                                                                     – «Інтеграційні процеси у викладанні предметів філологічного циклу» (Кривенко Д.Г.);

– «Використання крос сенсів на уроках української мови та літератури» (Степанченко Д.В.);

– «Мета української літератури – виховання національно свідомого громадянина України, формування й утвердження гуманістичного світогляду особистості, національних і загальнолюдських цінностей» (Степанченко В.Б.).

         Були проведені відкриті уроки : з української літератури , 10 клас, «Поетична збірка «Зів’яле листя» (вч. Степанченко В.Б., 15.11.2019); із зарубіжної літератури у 9 класі «Українська тема в поемі «Мазепа» (вчитель Цирулік О.І., 04.11.2019).

Класні керівники працювали над проблемою: «Патріотичне виховання школярів через співпрацю школи і сім’ї».  Виховна робота проводилась по шести  виховних  орієнтирах: ціннісне  ставлення до суспільства і держави, до людей, до природи, до мистецтва, до праці, до себе. Спланована виховна робота в кожному класі, про що свідчать плани виховної роботи класних керівників. Згідно з планами  в класних колективах проводяться цікаві години спілкування, бесіди, зустрічі. Звіти про виховну роботу в класах висвітлюються на веб-сайті закладу. 

  На виконання Концепції національно-патріотичного виховання молоді, у закладі сплановано й проведено систему заходів, спрямованих на розуміння учнями громадського обов’язку, формування в них патріотичних почуттів.

  Класні керівники 1-11 класів провели  години спілкування в класах із відзначення державних свят, пов’язаних з історією України.

На виконання наказу МОН України від 07.09.00 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України» в закладі  обладнаний куточок  державної символіки. Куточок державної символіки є  в усіх класних кімнатах.

   На виконання Указу Президента України № 806 від14 жовтня 2014р. «Про День захисника України» в закладі  12 жовтня проведено Покровську ярмарку для учнів 1-11 класів та змагання «Козацькі розваги» для учнів

8 – 11 класів.

   До Дня Збройних Сил України з метою підготовки молоді до захисту держави та формування в учнів патріотичних цінностей     в закладі пройшли спортивні змагання серед учнів старших класів та естафета «Веселі старти» для учнів 5 – 6 класів.

  В День пам’яті жертв голодоморів учні  брали участь у Всеукраїнській акції «Запали свічку» (24.11.19.), провели урок пам’яті  «Людської пам’яті мости», вшанували пам’ять постраждалих покладанням пшеничних колосків до Хреста пам’яті жертв голодоморів.

 З метою  формування в учнів патріотичних почуттів створено постійно діючий стенд присвячений  Героям Небесної Сотні  та  стенд  «Вони воюють за Україну», присвячений  пам’яті воїнів, які беруть участь у захисті України під час  АТО.

  До річниці подвигу Героїв  Крут учнівським самоврядуванням проведено показ презентації «Крути. Молода кров» (22.01.20).  До Дня Соборності України учні 8 класу презентували усний журнал «Суверенна, демократична, соборна Україна» (29.01.20).

            З метою виховання правової культури учнів у закладі  працює Рада профілактики (голова Ради Помаз Г.В.), проведені колективні та індивідуальні бесіди з учнями, які знаходяться на внутрішкільному контролі. Під час Всеукраїнського тижня права з 09.12.19 року по 13.12.19 року було проведено Всеукраїнський урок «Права людини», де учні ознайомилися з Конвенцією ООН про права людини. В закладі розроблено план заходів щодо протидії булінгу, переглянуто та обговорено тематичні відео сюжети стосовно булінгу для учнів 6 -11 класів, психологом проведено анонімне анкетування «Психологічне та фізичне насильство в сім’ї».

У формуванні здорового способу життя в  закладі залучені учнівське самоврядування, вчителі, батьки, громадськість. За  участю батьків проводяться  засідання за круглим столом , семінари з метою організації дієвої взаємодії та обміну інформацією у сфері протидії поширенню наркоманії, алкоголю та тютюнопаління. Двічі на рік у закладі проводився  тиждень ОБЖ,  в ході яких проведено інформаційну роботу серед батьків та дітей щодо запобігання травмуванню та загибелі дітей  внаслідок пожеж, нещасних випадків у побуті  та закладі, а також роз’яснення порядку дій  у разі виникнення НС.

 4 рази на рік проводяться класні батьківські збори, 2 рази на рік – загальношкільні батьківські збори. Ефективно працюють батьківські активи класів, систематично проводяться засідання Ради закладу. За потребою проводяться консультації та бесіди з батьками.  

Постійно відбувається звітування з  питань виховної роботи, підсумки узагальнюються наказами.

 На батьківських зборах розглянуті питання: «Культура виховання поведінки дітей в сім’ї та в школі» (Помаз Г.В.); «Школа – учні – батьки» (Тимощенко Н.П.), «Батьки, діти, школа: стилі виховання»  (Степанченко В.Б.), «Співпраця батьків і школи як необхідна умова розвитку дитини» (Євмененко Т.Г).

       Недоліком виховної роботи є недостатнє використання інноваційних форм проведення годин спілкування та мала активність батьків у виховних заходах.

            Відповідно до плану роботи закладу проводяться засідання педагогічної ради. Проведено 10 засідань: одне – затвердження плану роботи закладу  на навчальний рік,  шість – з методичних та виховних питань,три  – про випуск учнів та перехід у наступні класи.

      Протягом 2019/2020 навчального року у закладі  проводилась різнонаправлена робота щодо підвищення якості навчання:

 • робота з учнями, які навчаються на початковому рівні;
 • підвищення мотивації;
 • підвищення пізнавального інтересу.

 З метою організації роботи з обдарованими учнями, їх підтримки, залучення до науково-дослідницької роботи, а також стимулювання самостійної роботи учнів щодо вивчення окремих предметів,  їх участі в олімпіадах, турнірах, були створені умови для розвитку обдарованих дітей: вчителі здійснювали особистісно-орієнтоване навчання на основі диференціації та індивідуалізації, проводили заняття з використанням інноваційних педтехнологій, залучали обдарованих учнів до позакласної роботи з навчальних предметів.

  Учні   щорічно беруть участь у різноманітних предметних та творчих  конкурсах, спортивних змаганнях.

  У міській виставці-конкурсі з декаративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» учні брали участь  і визнані переможцями:

  в номінації  «Паперова пластика та оригамі»: диплом ІІІ ступеня –  

  Тишик Вероніка,  учениця 7 класу (керівник Степанченко С.І.);

 • в номінації  «Інші техніки»: диплом ІІ ступеня –  Попадюк Дарина, учениця 7 класу (керівник Кочанова О.В.)

    Були   проведені    шкільні олімпіади  з    усіх предметів та  учні   прийняли  участь   у    районних    олімпіадах:

– районний диплом І ступеня з української мови та літератури  –  Євмененко  Ганна, 11 клас (вчитель Степанченко В.Б.).

– районний диплом ІІ ступеня з української мови та літератури  –  Ребик Ольга , 10 клас (вчитель Степанченко В.Б); 

– районний диплом І ступеня у конкурсі П.Яцика –  Ребик Ольга,   10 клас (вчитель Степанченко В.Б.).

– районний диплом ІІІ  ступеня у конкурсі П.Яцика –  Євмененко  Ганна,   11 клас (вчитель Степанченко В.Б.).

   Аналіз участі учнів  в ІІ  етапі Всеукраїнських предметних олімпіад свідчить про те, що вчителям-предметникам необхідно більш наполегливо працювати з обдарованими учнями щодо їх якісної підготовки до районних предметних олімпіад.

   Цілеспрямована робота з обдарованими учнями сприяє розвитку інтелектуальної, самостійної, творчої особистості, створює умови для їх самореалізації та розвитку  творчих здібностей учнів закладу. Важливим завданням закладу є продовження цієї роботи в новому навчальному році.

 Недоліками в організації методичної роботи є: недостатньо проводиться робота з розробки авторських програм, на недостатньому рівні проводиться робота з обдарованими дітьми.

  Зрозуміло, головною задачею директора є контроль і керівництво навчально-виховним процесом. На початку навчального року видано наказ №76 від 02.09.2019 р. «Про розподіл обов’язків між директором школи та заступниками на 2019-2020 н.р.», в якому чітко розподілено обов’язки на навчальний рік відповідно до річного плану та перспективного по вивченню стану викладання навчальних предметів та виховної роботи. Складено графік внутрішкільного контролю за станом навчально-виховного процесу, відповідно до якого було вивчено: адаптацію учнів до навчання у 5 та 1 класах  (нарада при директорі, наказ), стан викладання історії та правознавства  (наказ), стан викладання зарубіжної літератури (педрада),  стан викладання математики у початкових  класах (педрада), стан викладання музичного, образотворчого мистецтва та мистецтва (педрада), про формування читацької та мовленнєвої  культури на уроках української мови та літератури  (наказ), правове виховання (педрада), художньо-естетичне виховання на уроках мистецтва (педрада).  За 2019 рік було видано 115 накази, за січень-травень 2020 року – 45 наказів з основних питань життєдіяльності закладу. З метою контролю та надання методичної допомоги відвідуються уроки та виховні заходи.

    Організація різних форм позаурочної роботи.

         Систематична робота проводиться щодо запобігання дитячому травматизму: викладається курс «Основи здоров’я» 1-9 класи,  проводяться виховні години з протипожежної, радіаційної безпеки; запобігання травматизму, правил поводження з електроприладами, правила поводження в суспільних місцях.

         Питання стану роботи школи щодо запобігання дитячого травматизму розглядались та аналізувались  нараді при  директорі (листопад, грудень, лютий, березень), батьківських зборах (листопад), наказами по школі (грудень, лютий).

Протягом 2019-2020 н.р. в закладі  не зареєстровано  нещасних випадків  з учнями.

         Педагогічний колектив закладу проводить певну роботу, спрямовану на виконання комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю.

Головними напрямками роботи з цього питання є індивідуальна робота з дітьми, схильними до пропусків занять, правопорушень, до девіантної поведінки.

         У школі проводився місячник попередження правопорушень (вересень), щоквартально проводиться засідання ради профілактики за участю громадськості, працівників міліції, батьків, тісно співпрацюємо зі службою у справах неповнолітніх, питання профілактики правопорушень аналізується на нарадах при директорі (вересень, листопад, грудень), наказами по школі  ( грудень).

         Відповідно до наказу МОН від 28.12.2019 року №1646 “Деякі питання реагування на випадки боулінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти” в закладі створено комісію у складі 5 осіб з розгляду випадку булінгу (цькування) та розроблено заходи протидії булінгу (цькування).

          2. Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази школи.

           Влітку 2019 року в школі зусиллями техпрацівників закладу, учнями, вчителями  та батьками  було проведено поточний ремонт класів, коридорів. Школа підключена до мережі Інтернет. Маємо комп’ютерний клас, 10  комп’ютерів. На сьогодні існує проблема   придбання нових меблів для класів,  обладнання для шкільної їдальні (витяжка, бойлер, ванни для миття посуду), частковий ремонт системи водопостачання, ремонт внутрішніх туалетів.

       3. Залучення додаткових джерел фінансування та їх раціональне використання.

           Джерелом додаткового фінансування є спецрахунок школи , на який надходять кошти від батьків, спонсорів. Матеріали надані батьками для проведення ремонту, були оприбутковані та списані через бухгалтерію ВО. 

     4. Кадрове забезпечення та їх розстановка.

          Освітній процес в закладі забезпечує досвідчений педагогічний колектив  всього 21 педпрацівник на чолі з директором та 2 заступники з навчально-виховної роботи  та виховної роботи. В основному, всі вчителі молодого та середнього віку, 4 – пенсіонери. Заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами, вакансій на 2020 рік не виставлено.

      5. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоровя учнів та педагогічних працівників.

5.1. Організація харчування та медичного забезпечення, зміцнення здоровя.

        За кошти бюджету в школі харчується 1-4 класи (7 учнів) на суму 10,00 грн. . Учні 1-11 класів ( учнів) харчуються за кошти батьків на суму 10,00 грн. Продукти харчування отримують батьки та передають на шкільну їдальню. З метою впорядкування організації харчування учнів видано накази: №81 “Про створення робочої групи НАССР Погорільського ЗСО І-ІІІ ступенів”,  №78 від 02.09.19 р. «Про організацію харчування учнів Погорільського ЗСО І-ІІІ ступенів», в якому призначено відповідальну особу за організацію харчування заступника директора з виховної роботи Помаз Г.В. та визначено обов’язки по створенню належних умов для організації харчування учнів. Харчування учнів здійснювалось за примірним меню, затвердженим санепідемстанцію, на всю продукцію надавалися сертифікати якості постачальником (Пчела Т.О.), з яким укладено угоду на постачання продуктів харчування.

        Щоденне меню погоджувалось з директором закладу.

        Було затверджено:

 • Положення про організацію харчування учнів Погорільського ЗСО І-ІІІ ступенів;
 • Положення про їдальню Погорільського ЗСО І-ІІІ ступенів;
 • Посадові обов’язки осіб, відповідальних за організацію харчування (наказ №78 від 02.09.2019 р.)

       Ведення обліку відвідування шкільної їдальні забезпечує підсобний працівник Горова Т.В., контроль за якістю приготування та відповідність порцій нормам харчування проводить комісія громадського контролю, яка створена наказом по школі  №17-г від 05.09.2019 р. у складі 7 чоловік, голова Помаз Г.В., заступник директора    та чергові вчителі, відповідно до затвердженого графіка, сестра медична, яка наслідки контролю записує в брокеражний журнал, порядок та дисципліну під час обіду забезпечують учні чергового класу, підтримує належний санітарний стан обідньої зали прибиральниця Новомлинець Н.А.

          На харчування учнів залучаємо позабюджетні кошти – овочі з пришкільної ділянки та надані батьками, які оприбутковує комісія кожного місяця в присутності батьків. Тому це дає можливість мати обіди дорожчі. Меню включає першу та другу страви, чай, обов’язково салати  кожного дня.

        Медичний огляд учнів та працівників закладу проводить місцева лікарня, сімейний лікар Сташко Г.М. (лабораторне обстеження та огляд) та Семенівська ЦРЛ. На початку 2019-2020 н.р. відповідно до висновків медичних карток, які заведені на всіх учнів школи, учні розподілені на групи для занять на уроках фізичної культури. Керуючись інструкцією «Про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури», затвердженої наказом МОН України, МОЗ України  №518/647 від 20.07.09 р. та на підставі медичних карток дитини, в яких визначається група для занять на уроках фізичної культури, наказом по школі №75 від 02.09.19 р. до основної групи занесені  60 учнів, підготовчої – 20, спецгрупи – 10, звільнено на навчальний рік – 2 учні.

        Значна увага приділяється пропаганді здорового способу життя, це – виховні заходи, загальношкільні спортивні змагання, участь у районних та обласних змаганнях, викладання предмету основи здоров’я тощо.

5.2. Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Згідно соціального паспорту школи:

 1. Багатодітних сімей 7, в них дітей – 20.
 2. Сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах – 2, в них дітей – 4.
 3. Малозабезпечені – 7 сім’ї, в них дітей – 15.
 4. Учні, які стоять на внутрішкільному обліку – 2.
 5. Діти, позбавлені батьківського піклування –  1.
 6. Діти-напівсироти – 3.

         В школі наказом призначено інспектора з охорони дитинства заступника директора з виховної роботи Помаз Г.В.  (№71 від 02.09.19 р.)

          З метою подолання травматизму та нещасних випадків, у лютому 2020 року видано наказ № 5-г від 07.02.2020 р. “Про організацію роботи з охорони праці у закладі освіти”, в якому призначено відповідальною за організацію роботи з охорони праці заступника директора з НВР та розподілено обов’язки між працівниками закладу з охорони праці . Проведені наради при директорі (Пр.№3 від 11.02.19р., Пр.№1 від 29.08.19р., Пр. №16 від 10.02.20р.. Розроблені та затверджені інструкції з охорони праці для всіх працівників закладу  (наказ №38 від 15.03.18 р.).  Проводяться всі необхідні інструктажі як працівників директором  та заступником так і учнів – класними керівниками та вчителями, які фіксуються у відповідних журналах. Розроблені пам’ятки по проведенню інструктажів, інструкції з техніки безпеки. Необхідні інструкції видані працівникам з підписом про отримання та вчителям, які проводять практичні та лабораторні роботи. Періодично комісія проводить перевірку стану охорони праці та техніки безпеки в школі, при виявленні недоліків складається відповідний акт, визначаються вимоги та терміни усунення недоліків. В школі є повний комплект документації з питань охорони праці.

         Проведено батьківські збори Пр. №1 від 24.10.19 р. «Культура виховання, поведінка дітей в сім’ї та в школі », Пр.№2 06.03.2020 р. “Круглий стіл “Школа – учні – батьки”.

          Санітарно-гігієнічні вимоги в закладі дотримуються. Проводяться профілактичні заходи під час епідемій грипу: прибирання із застосуванням дезінфікуючих засобів, дезінфекція посуду та столових меблів. Є питний бачок, 3 умивальники, миючими засобами забезпечені протягом навчального року.

         Приділяється постійна увага  тепловому режиму школи. В 2010 році розпочала роботу БМК, яка забезпечила температурний режим в межах

16-20 0 С, у 2018-2019 роках було замінено 2 котли.

           З питань пожежної безпеки. Призначено відповідальну особу за дотримання вимог протипожежної безпеки (наказ №19-г від 05.09.19 р.), затверджені інструкції з питань пожежної безпеки та охорони праці (наказ №38 від 15.03.18 р.) та питання вступного та первинного інструктажу даним наказом. В наявності 14 вогнегасників, які періодично 1 раз на рік проходять техогляд. Вогнегасниками майже забезпечені. Є протипожежний щит. У всіх приміщеннях та на поверхах школи є затверджені плани евакуації. Проведено замір опору заземлень та електропроводки 22.10.2007 року, 01.09.17 року оформлені  акти-дозволи на проведення навчальних занять в кабінетах та спортзалі, майстерні.

5.3. Облік дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування.

        В школі таких дітей 1. Щомісяця класні керівники проводять огляд умови проживання та утримання дітей, з оформленням актів. Тримають на контролі навчання та спілкування дітей у позаурочний час.

5.4. Моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогічних працівників, організація їх відпочинку і оздоровлення.

       Проводяться конкурси образотворчого мистецтва, декоративно-прикладного мистецтва, спортивні змагання, їх переможці визначаються наказом по закладу та отримують грамоти, заохочувальні призи, за сприяння депутата міської ради Лось О.Ф., приватні підприємці Пчели Т.О., Головко В.Л..

        За підсумками календарного  2019 року всі вчителі отримали винагороду за сумлінну працю.

5.5. Дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку.

       Постійно здійснюється контроль за відвідуванням школи учнями черговими вчителями, класними керівниками та заступником директора. Вони з’ясовують причини відсутності, приймають заходи по залученню учнів до навчання (відвідують їх вдома, залучають до співпраці дільничого інспектора). Батьки письмово ставлять до відома класного керівника та адміністрацію школи про місце перебування дитини в разі відсутності в день, коли дитина відсутня (заява з визначенням причини відсутності). Учні школи без поважних причин навчальних занять не пропускають. Класні керівники 2 рази на рік проводять обстеження всіх сімей.

        Наказом по закладу створена Рада профілактики №77 від 02.09.19 р., яка проводить не менше 4-х  засідань на рік з питань профілактики правопорушень.

       Заклад періодично відвідує дільничий інспектор з метою проведення бесід з учнями.

       На внутрішкільному обліку перебували 2 учнів, схильних до порушень дисципліни, з ними класні керівники проводять профілактичні бесіди. На засіданні ради профілактики (пр..№2 від 10.03.2020 р.)  відповідно до пропозицій класного керівники учнів було знято з обліку.   Учнів, схильних до правопорушень на обліку в органах кримінальної міліції немає.

   6. Залучення педагогічної та батьківської громадськості до управління діяльністю школи, співпраця з громадськими організаціями.

          6.1. В школі створено батьківський комітет, у складі 12 осіб, голова – Лось Г.А., яка проводить не менше 4-х засідань на рік з різних організаційних питань, виховних. Крім того , створена Рада школи у складі 13 осіб, голова – голова ПК Цирулік О.І., яка провела 4 засідання на рік, педагогічна рада, учнівське самоврядування. Вони залучаються до управління школи відповідно до Статуту.

         6.2. Стосовно трудової дисципліни, вимагаю від усіх працівників виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку, з яким ознайомлені під підпис та виконання посадових інструкцій. Порушень дисципліни протягом року не виявлено. Аналізую всі звернення та зауваження стосовно мене, намагаюся завжди приймати виважені рішення. Основною і головною метою своєї роботи, вважаю підвищення престижу знань, авторитету школи, її вчителів.

У 2020/2021 навчальному році робота педагогічного колективу закладу буде спрямована на реалізацію методичної теми закладу «Підвищення рівня професійної майстерності педагога, як умова формування ключових компетентностей учнів, в умовах інноваційного змісту освіти» та виховної теми «Виховання особистості через формування загальнолюдських цінностей та важливих якостей людини – громадянина України».

Завдання педагогічного колективу закладу на

2020/2021 навчальний рік

1. Створення умов для реалізації Концепції «Нова Українська школа»;

2.Упровадження нового Державного стандарту, міжпредметної інтеграції в освітньому процесі початкової школи;

3.Забезпечення якості освіти, яка відповідає сучасним освітнім стандартам, шляхом модернізації змісту освіти й освітніх технологій;

4. Упровадження інноваційних освітніх технологій, диференціації та індивідуалізації навчання, ефективних форм та методів навчання з урахуванням  психологічних та індивідуальних особливостей учнів для підвищення якості й результативності кожного уроку;

5. Утвердження особистісно-зорієнтованої педагогічної системи, реалізація принципів дитиноцентризму в освітньому процесі;

6. Забезпечення об’єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до чинних «Орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану»;

7. Урізноманітнення форм методичної роботи з педагогами закладу через їх участь у діяльності майстер-класів, проведенні конференцій, педагогічних читань тощо;

8. Оволодіння вчителями інноваційними технологіями, зокрема особистісно-розвивальними, інформаційно-комунікаційними, та вироблення власних технологій;

9. Оновлення підходів до оцінки якості освіти шляхом оптимізації системи моніторингу, розробки й активного використання тестів і тестових завдань;

10. Активізація та забезпечення ефективності роботи з виявлення, вивчення, узагальнення та поширення ефективного педагогічного досвіду творчих педагогів закладу, створення та підтримки авторських сайтів, видавничої діяльності;

11. Сприяння неперервній освіті педагогічних працівників, використання для цього найбільш прийнятних форм з урахуванням місцевих умов: семінарів-практикумів, проблемних семінарів, інструктивно-методичні нарад, лекцій, педагогічних читань, днів самоосвіти, участі у ЧАТах, вебінарах тощо;

12. Сприяння участі вчителів закладу у конкурсах фахової майстерності; їх залучення до творчої роботи та розповсюдження  власних напрацювань на веб-сайтах чи сторінках періодичних видань;

13. Удосконалення виховної системи закладу в умовах соціалізації особистості в суспільстві;

14. Відпрацювання ефективного механізму підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми щодо підготовки до олімпіад, конкурсів, науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України;

15. Забезпечення якісної підготовки учнів до участі у Всеукраїнських інтелектуальних, творчих конкурсах і спортивних змаганнях;

16. Подальший розвиток профільного навчання у закладі з урахуванням матеріально-технічної, науково-методичної бази, інтересів учнів, рівня їх навчальних досягнень, професійної компетентності вчителя;

17. Подальше удосконалення системи підготовки випускників закладу до зовнішнього незалежного оцінювання;

18. Удосконалення роботи щодо зміцнення психічного, фізичного та соціального здоров’я дітей через ефективне використання інноваційних технологій, оптимізації  взаємодії педагогів і батьків;

19. Налагодження міжвідомчої взаємодії щодо проведення профілактичної роботи з питань запобігання протиправній поведінці, алкогольній та наркотичній залежності дітей, учнів;

20. Забезпечення виконання заходів щодо реалізації Концепції національно- патріотичного виховання;

21. Проведення роз’яснювальної роботи серед батьків та учнів з попередження дитячого травматизму, булінгу (цькуваннь);

22. Створення інноваційного освітнього середовища шляхом покращення матеріально-технічної бази закладу, участі у освітніх проектах.

Витяг з протоколу №2

від 15 червня 2020 року

спільного засідання ради школи, педагогічної ради, громадськості Погорільського ЗСО І–ІІІ ступенів

                                                                        Всього членів коллективу  60

                                                                        Присутні  48

Голова зборів: Цирулік О.І.

Секретар:  Степанченко В.Б.

Порядок денний:

 1. Звіт директора школи Тимощенко Н.П. про роботу Погорільського ЗСО І-ІІІ ступенів за 2019-2020 навчальний рік .
 2. Про склад ради школи на 2020-2021 н.р.

Слухали:

1. Звіт директора школи Тимощенко Н.П. про роботу Погорільського ЗСО І-ІІІ ступенів за 2019-2020  навчальний рік  (додається).

Постановили:

 1. Визнати роботу директора Погорільського ЗСО І-ІІІ ступенів Тимощенко Н.П. задовільною.

Слухали:

Тимощенко Н.П. – директора школи, про склад ради школи на 2020-2021 н.р. Голова ради – голова МО Населевець М.М., склад ради в кількості 13 осіб.

Постановили:

 1. Затвердити склад ради на 2020-2021 н.р. у кількості 13 осіб на 1 рік повноважень.

                                                      Голова зборів ___________ Цирулік О.І.

                                                       Секретар зборів __________Степанченко В.Б.