Протиепідемічні заходи

Протиепідемічні заходи у Погорільському ЗСО І-ІІІ ступенів на період карантину у зв’язку поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19)

 1. Допуск до роботи персоналу закладів освіти здійснюється за умови використання засобів індивідуального захисту (респіратора, захисного щитка або маски, в тому числі виготовленої самостійно) після проведення термометрії безконтактним термометром.

         У разі виявлення співробітника з підвищеною температурою тіла понад 37,2 °С або із ознаками гострого респіраторного захворювання, такий співробітник не допускається до роботи з рекомендаціями звернутись за медичною допомогою до сімейного лікаря.

         При появі підвищеної температури тіла понад 37,2 °С або ознак гострого респіраторного  захворювання вдома. співробітник повідомляє свого безпосереднього керівника та не виходить на роботу, одночасно звертаючись за медичною допомогою.

2. Усі працівники закладу забезпечуються засобами індивідуального захисту  із розрахунку 1 захисна маска на 3 години  роботи. Засоби індивідуального захисту мають бути в наявності  із розрахунку на 5 робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну – безпосередньо на робочому місці  працівника.

         Після кожного зняття засобів  індивідуального захисту та перед одяганням чистих засобів  індивідуального захисту, працівник повинен ретельно вимити руки з милом або обробити  антисептичним засобом.

3. Керівник закладу освіти забезпечує:

 • організацію централізованого збору використаних засобів індивідуального захисту, паперових серветок в окремі  поліетиленові пакетами, з подальшою утилізацією згідно з укладеними  угодами на вивіз твердих  побутових  відходів;
 • проведення навчання працівників  щодо одягання, використання, зняття засобів  індивідуального захисту, їх  утилізації, контроль за виконанням  цих вимог;
 • необхідні  умови для дотриманням  працівниками правил особистої гігієни (рукомийники, мило рідке, паперові рушники ( для рук), антисептичнізасоби для обробки рук тощо);
 • обмеження  проведення  масових  заходів (нарад, зборів  тощо) в закритих  приміщеннях (окрім  заходів  необхідних для забезпечення  функціонування  закладів  освіти – проведення  педагогічних рад.  конференцій трудового колективутощо);
 • медичні  пункти закладу необхідними  засобами та обладнанням (безконтактними термометрами, дезінфекційними, в тому числі антисептичними  засобами для обробки рук, засобами  особистої гігієни та індивідуального захисту);
 • розміщення  інформації (плакатів/банерів) про необхідність дотримання  респіраторної  гігієни та етикету кашлю.

Вимоги  щодо  організації  освітнього  процесу

4. Керівник закладу освіти  розробляє маршрути руху  здобувачів освіти (залучаються  всі  можливі входи в приміщення закладу) та складає графік, за яким відбувається допуск здобувачів освіти  до закладу. Графік допуску повинен бути сформований таким чином, щоб запобігати  утворенню  скупчення  учасників  освітнього  процесу. Забороняється допуск до закладу освіти  батьків  або супроводжуючих осіб, крім осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю.

5. Педагогічний склад закладу освіти перед початком занять проводить опитування учасників освітнього процессу щодо їх самопочуття та наявності симптомів  респіраторної хвороби.

         В разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності батьків, здобувані освіти одягають маску, тимчасово повинні бути ізольовані в спеціально відведеному приміщенні закладу, інформуються батьки (інші законні представники) та приймається узгоджене рішення  щодо направлення до закладу охорони здоров’я.

         Після вилучення особи з симптомами  інфекційної  хвороби в приміщенні, де перебувала  така особа, проводиться провітрювання поза графіком та дезінфекція  висококонтактних  поверхонь.

6. Вхід до приміщень закладу дозволяється при наявності  захисної маски або  респіратора. Захисні маски можуть не використовуватися  під час проведення занять у навчальних  приміщеннях. Під час пересування  приміщеннями закладу освіти використання  захисних масок є обов’язковим.

         Для учнів 1 – 4 класіввхід та пересування  приміщеннями закладу освіти  дозволяється без використання  захисної маски або  респіратора.

         В регіонах, що відносяться до «помаранчевого» рівня  епідемічної  небезпеки, педагогам в процесі  викладання  навчальної  дисципліни рекомендовано використовувати  захисні щитки.

         Багаторазовий  захисний щиток використовується та дезінфікується відповідно до інструкції виробника.

7. На всіх входах до  закладу  організовуються  місця для обробки рук антисептичними  засобами. Місця для обробки рук позначаються  яскравим  вказівником про правила та необхідність  дезінфекції рук (банер, наклейка, тощо).

8. Пересування  здобувачів  освіти між навчальними  кабінетами, аудиторіями повинно бути мінімізованим, зокрема, шляхом проведення занять впродовж дня для одного і того ж класу (групи) в одній і тій самій  аудиторії (кабінеті), застосування модульного підходу до організації  вивчення  дисциплінтощо.

 • У розкладі занять необхідно  передбачити  можливість визначення  різного часу початку та закінчення занять (перерв) для різних класів та груп.
 • Необхідно  забезпечити раціональне  використання  запасних виходів  із закладу освіти, використання розмітки на підлозі, що полегшує організацію двостороннього руху коридорами, виокремлення зон переміщення для різних вікових категорій здобувачів освіти.
 • За можливості забезпечити проведення занять з окремих  предметів на відкритому повітрі.
 • Проведення занять у класах (аудиторіях) дозволено лише для окремих класів (груп).

         Заповненість лекційних залів під час проведення занять, що передбачають поєднання кількох класів (груп), не повинна перевищувати 50% при забезпеченні максимальної дистанції між здобувачами освіти.

         В регіонах, що відносяться до «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки, наповненість класів (груп) не повинна перевищувати 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти.

         У таких випадках засновник (власник) та керівник закладу освіти повинні завчасно адаптувати графік  навчання та сформувати групи на час встановлення  відповідного рівня епідемічної  небезпеки…

…Основним заходом гігієни рук в умовах закладу освіти є миття рук з милом. Використання  антисептиків доцільне  лише в тому випадку, коли відсутній доступ до проточної води з милом. Протирання  рук вологими серветками з метою знезараження  або як замінамиття рук абоантисептичної обробки не рекомендується.

13. Після  проведення занять у кінці  робочого дня необхідно провести очищення і дезінфекцію  поверхонь (в тому числі  дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил, тощо).

14. Після кожного навчальногозаняттяпроводитипровітрюваннявпродовж не менше 10 хвилин. При провітрюванніслідзабезпечитибезпекудітей шляхом встановленнязамків та фізичнихобмежувачів на вікна.

Вимоги  до  організації  харчування

15. Керівник закладу освіти  розробляє  графік харчування здобувачів освіти. Рекомендовано провести розрахунок  максимальної кількості учнів, які  можуть  одночасно  отримувати (на лінії  роздачі) та вживати їжу. не порушуючи  фізичної  дистанції 1 метр. Організація мультипрофільного  харчування за типом «шведського столу» та шляхом самообслуговування на період карантину не дозволяється.

16. Функціонування  питних  шкільних  фонтанчиків на території закладу освіти недозволяється. Питний режим здобувачів  освіти організовується з допомогою  використання індивідуальних ємностей для рідини  або  фасованої  питної  продукції.

17. При  організації  харчування необхідно  забезпечити  відстань  між столами не менше 1,5 м та розміщення за столом не більше 4-х осіб.

18. У разі  неможливості  забезпечення  дітей  гарячим харчуванням, організація  харчування  відбувається шляхом роздачі попередньо фасованої  харчової  продукції, відповідно до норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, передбачених  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 22 листопада 2004 р. № 1591…

19…Працівник  їдальні, який  видає страви або  здійснює  розрахунок, повинен бути забезпечений  засобами  індивідуального  захисту: захисною  маскою  або  респіратором, захисними окулярами або  захисним щитком, одноразовими рукавичками…

Вимоги до поводження з використаними  засобами  індивідуального захисту

20. Керівник закладу організовує централізований  збір та утилізацію  використаних  засобів  індивідуального захисту (захисні маски, респіратори, гумові рукавички, захисні щитки), паперових  серветок в окремі контейнери/урни (картонні  або  пластикові), з кришками та поліетиленовими пакетами.