Прозорість та інформаційна відкритість

Положення про сайт

Положення про академічну доброчесність

Статут Погорільського ЗСО І – ІІІ ступенів

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад Погорільського ЗСО І -ІІІ ступенів

Освітні програми

Територія обслуговування

Правила прийому дітей до закладу

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі

Мова освітнього процесу

Українська

Наявність вакантних посад

Матеріально – технічне забезпечення закладу

Результати моніторингу якості освіти

Звіт керівника закладу загальної середньої освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Структура навчального року

Публічна інформація

Кошторис та фінансова звітність

Загальна інформація